Dzięki tej modlitwie do Ducha Świętego otrzymasz cud w swoim życiu

Bóg, stwórca nieba i ziemi od najdawniejszych czasów, zawsze błogosławił ludzi, dokonując wielu cudów, Duch Święty Boży porusza się zgodnie z wiarą ludzi i przechodzi przez świat napełniając ich wieloma radościami i miłością zgodnie z wolą Pana, dlatego odmówimy tę piękną modlitwę do Ducha Świętego, aby otrzymać cud w Twoim życiu.

Z tą modlitwą do Ducha Świętego, aby otrzymać cud w swoim życiu.

Jehowo, jesteś Królem królów i Panem panów, jesteś tym, który z mocą rządzi wszechświatem, Twoje miłosierdzie jest nowe każdego ranka, a Twoje rozkosze są z synami ludzkimi .

Przede wszystkim powiększ moją duszę Panie,

bo patrzysz na człowieka, aby go pobłogosławić,

moja dusza wywyższa Pana,

ponieważ od tamtego czasu dokonałeś wielkich rzeczy

stworzenie świata.

 

Błogosławię Cię Jehowo,

bo robisz wyczyny,

z generacji do generacji.

 

Jehowo wywyższaj moją duszę,

bo wywyższa pokornych;

a także odrzuca pychę,

Jehowa czyni wielkie cuda.

 

I jest ucieczką sprawiedliwych;

a także tarcza

mojego zbawienia.

 

Panie, jesteś moją mocną skałą,

jesteś źródłem mojego życia,

ponieważ stworzyłeś mnie na swój obraz;

i podobieństwo.

 

Uwolniłeś mnie od agresywnych ludzi,

którzy zamiast tego chcą odebrać mi życie.

Więcej w swoim miłosierdziu pomogłeś mi,

uwolniony z więzów śmierci.

 

O Panie, wielkie są Twoje cuda;

i tą modlitwą do Twego Ducha Świętego

który wstawił się przed Ojcem niebieskim,

abym otrzymał cud w moim życiu.

Jehowo, Boże nieba i ziemi,

nie ma takiego Boga jak ty,

które głoszą Twoje wielkie cuda,

wobec ludzkości.

 

Ty, który utrzymujesz swój sojusz; a ty kochasz,

ci, którzy służą wam całym sercem,

Ty, który spełniasz swoje znaki;

i twoje cuda także dla tych, którzy cię zachowują

przykazania.

 

Dziś proszę Cię mój Panie,

z tą modlitwą, którą poruszasz,

do twojego Ducha Świętego

i zrób mi cud w moim życiu.

 

Dlatego napełnij mnie nadzieją,

wiara i miłość, by czekać przed tobą,

nagroda zgodnie z twoją wolą,

O Królu mojej sprawiedliwości.

 

Spraw, Panie, mocą Twego słowa,

niech się spełni moja modlitwa,

bo tylko ty czynisz wielkie cuda.

 

Tak jak zrobiłeś ze swoimi ludźmi,

Z Izraela; bo wyprowadziłeś ich z domu niewoli

i ocalił ich wielkimi znakami i cudami.

 

O Boże mojej sprawiedliwości,

Błagam, nakłoń ucha na mój płacz,

pobłogosław mnie też ze względu na Twoje imię;

a także otrzymaj mój cud w moim życiu.

 

Święty Duchu Boży,

pokaż swoją moc i wybaw mnie od moich ciemięzców;

z powodu jego niegodziwości,

uciśnione jest moje życie aż do śmierci.

 

Błogosławiony jesteś Jehowo, Królu wszechświata;

który ufa opoce mego zbawienia,

da ci nagrody.

Dziękuję Ci Panie za wysłuchanie głosu mojej modlitwy,

niech będzie pochwalone Twe święte imię,

bo jesteś Bogiem mojej nadziei,

w tobie mam nadzieję otrzymać mój cud.

 

I aby twój Duch Święty,

bądź uwielbiony,

w krainie żywych.

 

Na koniec proszę Cię Panie,

Och Boże, wybaw mnie od sprawiedliwości,

uczyń mnie moim cudem

 

Amen

Moc twoich cudów

Dla swoich cudów, Panie, jesteś znany przed ludzkością, stworzyłeś tak cenne środowisko, aby Cię kochać, adorować i chwalić Twoje święte imię. Litujesz się i litujesz się nad swoimi sługami i nie okazujesz stronniczości; otaczasz się najbardziej niedocenianym światem, by go wywyższać. Wy, którzy płacicie człowiekowi według jego uczynków, wy, którzy panujecie z mocą, a wasze cuda są zapisane w Biblii dla waszej chwały, honoru i honoru. Wy, którzy słyszycie modlitwę uciśnionego, aby go przywrócić i podnieść jak orły; usłyszałeś moją modlitwę do Ducha Świętego, aby otrzymać od Ciebie cud w moim życiu.

Miłosierny i miłosierny Boże, Ty jesteś moim Panem, bo dajesz nam radość uciśnionemu sercu ze słodyczą i szeptem; napełnij swoim Duchem Świętym, aby głosić światu, jak wielki jest Bóg mojej sprawiedliwości; napełnij nas wiarą, pokojem i miłością, abyśmy z radością przyjmowali obietnice Twoich słów i każdego ranka odnawiali Twoje cuda; manifestując chwałę Twojej potęgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *