Drogocenna modlitwa do Boga, aby uwierzyć w Bożą miłość i poprawić moją wiarę

Bóg jest miłością, ponieważ z odwagą prosimy Go, gdy czujemy się smutni, modlimy się także o żonę lub odwrotnie. To oznacza, że gdy klękamy, aby porozmawiać z Ojcem, już wierzymy w Jego miłość, ponieważ ludzie nie podejmują żadnych działań, jeśli nie uważają ich za wartościowe.

Modlitwa do Pana o wzrost miłości i wiary

Często nie jesteśmy pewni potęgi Jehowy, ponieważ żyjemy wiele lat i nie widzimy żadnych błogosławieństw. Ale nie możemy oczekiwać czegoś w zamian, jeśli sami nic nie dajemy. Miłość jest życzliwa, nie zazdrości, nie chełpi się, nie jest pycha. Nie zachowuje się niegrzecznie ani samolubnie, nie denerwuje się łatwo, nie chowa urazy.

Drogi Panie Jezu, w ten piękny dzień

przychodzę przed Tobą, aby Ci podziękować

za każde z błogosławieństw, które mi dałeś

do tej pory. Wiem, że wszystko, co mam,

zawdzięczam tylko Tobie.

Bardzo dziękuję za moją rodzinę i za pozwolenie

każdemu z nich na spotkanie i poświęcenie

ich życia dla Ciebie. Dziękuję Ci, że

jesteś Królem w moim domu i sercu.

Teraz chcę Cię prosić o wybaczenie za wszystkie

przestępstwa, które popełniłem przeciwko Tobie

i którymi Cię obraziłem. To spowodowało,

że oddaliłem się od Twojej obecności.

Pomóż mi być osobą, która jest godna wszystkiego,

co mi dajesz. Niech trwam w Tobie.

Nie dopuść, aby zło prześladowało mnie

i niech moja wiara nie zostanie złamana.

Jeśli nie, to umocnij mnie jeszcze bardziej, niż moja wiara

i pomóż mi stać się jak żołnierz gotujący się do bitwy.

Ożyw moje życie i moje serce, przykryj mnie

zbroją Twego Ducha Świętego. Bądź moją ochroną,

a wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, niech mnie nie dotyka.

Panie, żyjemy w trudnych czasach i wiem,

że są to czasy, w których nasza miłość do Ciebie

jest testowana. Dlatego proszę Cię, abyś nigdy

nie rezygnował z nas.

Chwyć mnie za rękę i nie pozwól, aby

nieważne jak wielka była burza, uciekłem. Wiem,

że bez Ciebie byłbym zgubiony.

Chcę być światłem wśród tak wielkiej ciemności i

moje życie ma być świadectwem całej Twojej miłości do mnie. Chcę

nosić Twoje słowo wszędzie, gdzie pójdę.

Boże Izraela, uznam, że jesteś wielki

i potężny, że nie ma żadnego innego na świecie

ani poza nim jak Ty. Nawet będąc grzesznikami,

umiłowałeś nas głęboką miłością.

Tak bardzo, że wysłałeś swojego jedynego Syna, Jezusa, aby…

cierpiał i umarł za nas wszystkich. Ponieważ

Twoje słowo opowiada o tym, jak Baranek,

został zabrany na rzeź. Aby poświęcić się

z miłości do całej ludzkości.

Dlatego błagam Cię, abyś spojrzał na całą ziemię

z oczami miłosierdzia. Wybacz każdemu

człowiekowi, który wciąż wątpi w Twoje istnienie,

i myśli, że jesteśmy efektem ewolucji.

Wybacz im ich ignorancję i pozwól im

zrozumieć prawdę o swej stworzoności. Niech

zrozumieją, że istniejemy, ponieważ od samego

początku było to Twoje zamierzenie.

Przyjmij nas jako ludzi, którzy Cię kochają bez

zastrzeżeń ani warunków i oddajemy się Tobie

w całości. Daj nam wytrwać na Twojej drodze,

i niech nasza wiara i miłość do Ciebie nas podtrzymują,

bez względu na to, jak trudne są próby.

Dziękuję Ci za Twoją wierność i za to, że

zawsze jesteś z nami. Mam pewność, że wysłuchałeś mojej modlitwy,

w świętym i potężnym imieniu Jezusa Chrystusa.

Amen.

Bóg kocha wszystkich ludzi

Należy zrozumieć, że Stwórca kocha swoje dzieci, ale nie cierpi grzechu. Oznacza to, że nie chce, aby żadna dusza zginęła. Dlatego wszyscy musimy współpracować i pomagać innym. Zachęca się do odmawiania modlitw w celu ochrony przed zakażeniem koronawirusem lub innymi chorobami, które dotykają świat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *