Dokąd udają się zwierzęta, gdy umierają? Czy jest dla nich niebo?

Wiele osób w pewnym momencie swojego życia polubi zwierzę, które adoptują i wybierają jako zwierzę domowe. Ale kiedy jedno z nich umiera, pojawia się pytanie, dokąd udają się zwierzęta, gdy umierają? Czy dla nich istnieje niebo? Wszystkie zwierzęta, tak jak my, mają czas na narodziny i kolejny czas na śmierć. Najważniejsze pytanie brzmi, dokąd się udają.

Zwierzęta nie mają duszy tak jak my. Nie są istotami myślącymi, ponieważ działają instynktownie. Niektóre zwierzęta wyróżniają się inteligencją, ale jak wiemy, jest ona bardzo ograniczona. Nie mają takiej zdolności uczenia się różnych rzeczy, jak ludzie, ponieważ żyją wedle odruchów.

Jak dowiedzieć się, dokąd pójdą zwierzęta po śmierci?

Gdy dorastamy i zaczynamy rozumieć powód pewnych rzeczy, inne pozostają dla nas zagadką, ponieważ nie znamy odpowiedzi. Chcielibyśmy jednak dogłębnie poznać duchowość i często zadajemy sobie pytanie, dokąd idą zwierzęta po śmierci? Czy dla nich istnieje niebo? Dlatego wielu ludzi jest zaintrygowanych, próbując to zrozumieć.

Zwierzęta są pod wieloma względami podobne do nas. Przychodzą na świat, rozwijają się, rozmnażają się, żyją i umierają. Jednakże w przeciwieństwie do nas, każde zwierzę ma określoną długość życia. Niektóre żyją setki lat, inne tylko kilka dni, ale przeżywają normalny cykl życia – narodziny, życie i śmierć.

Jeśli chodzi o istnienie raju dla zwierząt, można by powiedzieć, że jest to kwestia fikcji, ponieważ zwierzęta nie mają duszy. Wiemy, że jeśli czynimy dobro i jesteśmy posłuszni Bogu, możemy dojść tam, gdzie On jest. Wiemy, że istnieje niebo i piekło i że aby uniknąć piekła, musimy przestrzegać Bożych praw. Na przykład, czynić dobro, pomagać innym, nie dopuszczać się cudzołóstwa i rozpusty oraz być oddanym Bogu.

Ponieważ zwierzęta nie mają duszy, działają tylko na instynkt, więc nie poniosą konsekwencji za to, co dobre lub złe, ponieważ nie rozumieją pojęcia dobra i zła tak, jak my ludzie. Jeśli instynktownie wykryją zło, odejdą. Jeśli są głodne, zjedzą wszystko, aby się nasycić, ale kiedy umierają, wracają do prochu, tak samo jak my.

Pismo Święte ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza, czy zwierzęta idą do nieba. Wyjaśnia jedynie, że Bóg powierzył nam ich rządy. Nakazuje nam również troszczyć się o nie bez znęcania się nad nimi. Zwierzęta także odczuwają ból, cierpią z powodu nadużyć, płaczą po swoim uwięzieniu, ale są również szczęśliwe, gdy są traktowane z dobrocią i miłością.

Dokąd udają się zwierzęta, gdy umierają? Są one duchem i to, co jest w posiadaniu Boga, wraca do Boga. Pozwala nam to zrozumieć, że kiedy umierają, ich duch idzie do nieba, które należy do Boga. Każde narodzone zwierzę ma życie, a jego życie to duch, ale kiedy umiera, po prostu umiera, a jego duch wraca do Boga.

Jezus Chrystus, po swoim zmartwychwstaniu, powiedział, że przygotowuje dla nas domy. Nigdy nie wspomniał o tym, co dzieje się z zwierzętami, ale musimy kochać każdy gatunek. Bóg stworzył wszystkie zwierzęta z określonym celem. Wiele z nich jest przeznaczonych jako pokarm dla nas, inne są naszymi zwierzętami domowymi, a także istnieją dzikie zwierzęta, które nadają naturze piękno.

Wielka różnorodność mórz i dostępna liczba zwierząt morskich jest nam dobrze znana. Niektóre ryby, które jemy, stworzone zostały przez Boga również na nasze pożywienie. Cała fauna jest dziełem Boga, ale została również powierzona nam, jednak istnieje wiele gatunków zagrożonych wyginięciem, a niektóre już wyginęły z powodu brutalności gatunku ludzkiego.

Zwierzęta umierają i to wszystko, nie przypisuje im się żadnego raju.

Nadal nie wiemy, czy dla zwierząt istnieje niebo. Każdy ma w tej kwestii swoje zdanie, ale to, co możemy zobaczyć w Biblii, nie daje odpowiedzi na to pytanie. Nadal nie wiemy, dokąd udają się zwierzęta, gdy umierają? Czy dla nich jest niebo? Jedyne, co możemy zrobić, to zatroszczyć się o nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *