Czy modlitwa sprawiedliwych naprawdę ma moc w Biblii?

W księdze Jakuba, rozdział 5, werset 13:18, możesz przeczytać „The modlitwa sprawiedliwego człowieka ma wielką moc, ponieważ Bóg jej słucha”. Tak więc, zgodnie z jego słowem, modlitwa kogoś dobrego ma słuszność.

Bycie legalnym w Jego oczach nie jest łatwe, ale Pan mówi nam, że On przywróci nam siły i to jest coś, o czym musimy pamiętać, aby każdego dnia być lepszymi obywatelami.

Czym jest dobry człowiek w oczach Boga

Dobro w oczach Boga jest to kto zawsze stara się czynić dobro . Dzisiaj bardzo często spotykamy tych, którzy żywią w swoich sercach nienawiść, urazę i wiele drobnych uczuć.

Ale też możemy znaleźć tych, którzy w swoich sercach obfituje harmonia i miłość bliźniego . Nie dość, że są zadowoleni z czynienia dobra, nawzajem. To znaczy, co jest z nimi dobre. Robią to także dlatego, że kiedyś byli ofiarami.

Musimy pamiętać, że złożył w ofierze Jezusa, kiedy umarł na drzewie krzyża, to było dla każdego, kto otwiera przed nim swoje serce. Co Przyjmij jako swego Pana i Zbawiciela! dlatego mamy okazję dostąpić tego wielkiego przywileju.

Dobry facet to ten, kto stara się utrzymywać stałą łączność z Jehową. co dzień po dniu? dąży do spełnienia swojej woli chociaż rozumiemy, że wiele razy trudno im mówić na temat Wszechmogącego i postępować zgodnie z Jego wolą.

Inne biblijne odniesienia do mocy modlitwy sprawiedliwego człowieka

W Biblii znajdziesz inne wzmianki o sile modlitwy dobrej duszy. Jeden z nich jest w Księga Psalmów 34, 17 „Sprawiedliwi wołali, a Pan nieba usłyszał ich wołanie i wybawił ich od wszystkich ich ucisków”.

W tym fragmencie ponownie zauważamy, że ten, kto postępuje słusznie w oczach Jehowy, jest bardzo blisko Niego. twoja modlitwa została wysłuchana i odpowiedział szybciej. Dlatego dobrze jest być prawym i miłym w oczach Pana.

W Księdze Przysłów 15, 29 król Salomon napisał: „Bóg jest daleki od niegodziwych ludzi, ale blisko wszelkiego rodzaju „. Jeszcze raz podkreśla się, że Niebiański wysłuchuje modlitwy ukochanego, dlatego musimy starać się być poprawni przed Panem.

W Biblii znajdziesz również różne relacje osób, które: zrobili to, co było słuszne w oczach Bóstwa I zawsze był u jej boku. Aby wspierać i chronić ich przez cały czas.

Na przykład, jak w przypadku Szadracha, Meszaka i Abednego, którzy nie chcieli kłaniać się królowi i Bóg uwielbił samego siebie, ratując ich z ognistego pieca.

Jak mogę być osobą sprawiedliwą i miłą Bogu?

Chrystus dał nam wolną wolę, co wyraźnie widać w Biblii. Co oznacza, że ​​mamy możliwość wybierz, po której stronie chcemy być A jaką ścieżkę chcemy przebyć? Dlatego musimy mieć świadomość, że za każde nasze działanie otrzymamy nagrodę, dobrą lub złą.

Bycie uczciwym jest często bardzo trudne, ponieważ w tym celu musimy odłożyć na bok nasze człowieczeństwo i skupić się tylko na robieniu tego, co Wszechmogący chce, abyśmy robili. Aby być lojalnym, musimy zacznij od kochania bliźniego .

Czasami zdolność do uciszenia wroga nie jest uzupełniana przez naszą osobowość. ale jest tam gdzie leży miłość Stwórcy? przez fakt, że musimy przezwyciężyć wszystkie te pragnienia i zrobić to, czego On od nas oczekuje. W tym miejscu musimy być odważni, aby przezwyciężyć małostkowe uczucia.

Ewangelia Łukasza rozważa, że ​​Jezus mówi nam, że powinniśmy kochać naszych wrogów i błogosławić tych, którzy nas przeklinają. Że jeśli ktoś nas uderzy, nie odpowiadajmy na cios , ale nadstaw drugi policzek. To wyraźny przykład tego, jak być miłym i sprawiedliwym przed Jezusem Chrystusem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *