Czy modlitwa sprawiedliwych naprawdę ma moc w Biblii?

W Księdze Jakuba (5:13-18) możemy przeczytać, że „modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc, ponieważ Bóg jej słucha”. Zgodnie z tym słowem, modlitwa osoby dobrej jest ważna.

Bycie prawym w oczach Boga nie jest łatwe, ale Pan mówi nam, że przywróci nam siły. To jest coś, co musimy pamiętać, aby codziennie stawać się lepszymi obywatelami.

Czym jest dobry człowiek w oczach Boga?

Dobro w oczach Boga polega na tym, że osoba zawsze stara się czynić dobro. Obecnie często spotykamy ludzi, którzy żywią w swoich sercach nienawiść, urazę i wiele małych złych uczuć.

Jednak spotykamy również tych, którzy w swoich sercach obfitują w harmonię i miłość bliźniego. Nie tylko są zadowoleni z czynienia dobra dla innych, ale także dlatego, że sami kiedyś doświadczyli dobra.

Musimy pamiętać, że Jezus złożył ofiarę, gdy umarł na krzyżu. Zrobił to dla każdego, kto otworzy przed Nim swoje serce. Musimy przyjąć Go jako naszego Pana i Zbawiciela, aby skorzystać z tego wielkiego przywileju.

Dobry człowiek to ten, który stara się utrzymywać stałą łączność z Bogiem. Czy naprawdę dąży do spełnienia Jego woli, chociaż wiemy, że wielokrotnie jest to trudne.

Inne biblijne odniesienia do mocy modlitwy sprawiedliwego człowieka

W Biblii znajdujemy inne wzmianki o sile modlitwy osoby sprawiedliwej. Jednym z tych przykładów jest Psalm 34:17: „Sprawiedliwi wołali, a Pan usłyszał i wybawił ich od wszystkich ich ucisków.”

W tym fragmencie opisano, że osoba, która postępuje prawo w oczach Boga, jest blisko Niego. Jej modlitwa jest wysłuchiwana i otrzymuje szybką odpowiedź. Dlatego warto być sprawiedliwym i miłym wobec Pana.

W Księdze Przysłów (15:29) król Salomon napisał: „Bóg jest daleki od niegodziwych, ale blisko tych, którzy spełniają Jego wolę”. Ponownie podkreśla się, że Bóg wysłuchuje modlitw swoich ukochanych, dlatego musimy starać się być posłuszni przed Panem.

W Biblii znajdziemy również różne relacje dotyczące osób, które czyniły to, co było słuszne w oczach Boga i zawsze były w Jego bliskości, dostępując Jego wsparcia i ochrony.

Przykładem są Szadrach, Meszach i Abednego, którzy odmówili oddawania czci królowi i zostali uratowani przez samego Boga z ognistej pieczary.

Jak mogę być sprawiedliwym i miłym Bogu?

Chrystus dał nam wolną wolę, co wyraźnie ukazuje się w Biblii. Oznacza to, że mamy możliwość wyboru, po której stronie chcemy stać i jaką drogę chcemy podążać. Dlatego musimy być świadomi, że za każde nasze działanie otrzymamy nagrodę, zarówno dobrą, jak i złą.

Bycie uczciwym często jest trudne, ponieważ musimy odłożyć naszą ludzką naturę na bok i skupić się tylko na tym, co Bóg chce, abyśmy robili. Aby być lojalnymi, musimy zacząć od miłości do naszych bliźnich.

Czasami zdolność do wybaczania naszym wrogom nie leży w naszej naturze, ale gdzie leży miłość Stwórcy? Musimy przezwyciężyć wszystkie nasze pragnienia i robić to, czego On od nas oczekuje. W takich momentach musimy być odważni, aby przezwyciężyć nasze małostkowe uczucia.

Ewangelia Łukasza mówi nam, że Jezus zachęca nas do kochania naszych wrogów i błogosławienia tym, którzy nas przeklinają. Jeśli ktoś nas uderzy, nie odpowiadajmy ciosem, ale nadstawmy drugi policzek. To jest konkretne polecenie, jak być miłym i sprawiedliwym przed Jezusem Chrystusem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *