Czy istnieją Anioły Stróże? Jacy są i jak nas chronią?

Wszyscy znamy historie boskich istot stworzonych przez Boga do pełnienia roli obrońców złych ścieżek, zwanych „Aniołami Stróżami”, ale co tak naprawdę wiemy o tych istotach? I czy to prawda, że Aniołowie Stróże istnieją?

Przez całe życie nasi rodzice, dziadkowie, krewni, a nawet nauczyciele opowiadają nam historie o niebiańskich istotach. Przychodzące z nieba, które na mocy mandatu i jako wspólna obecność do Boga Wszechmogącego prowadzą nas i chronią nas przed różnorodnym złem, którego możemy doświadczyć w wydarzeniach naszego przejścia przez ziemię. Możemy nazwać te istoty „Aniołami Stróżami”. Pismo Święte mówi nam w różnych historiach i ich częściach. Obecność tych istot, które są powierzone jako tarcza dla złych czynów w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia. Obecność mrocznych sytuacji lub po prostu złych intencji.

Czy Biblia mówi nam o Aniołach Stróżach?

Czy istnieją Anioły Stróż? Na więcej niż jednej stronie, akapicie lub wersecie Biblii dowiadujemy się o obecności posłańców przeznaczonych do boskiej łączności i ochrony między istotą Boga a człowiekiem. Związane z nami te istoty światła mają niezwykłe moce i zdolności, które mogą być emitowane dzięki determinacji udzielonej im woli. Ty sam jesteś twórcą wszechświata, Wszechmogący Boże.

  • Psalm 91:11 On wyda swoim aniołom rozkazy dotyczące ciebie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach
  • Łukasza 22:43 I ukazał mu się anioł z nieba, aby go wzmocnić.
  • Łukasza 4:10 Albowiem jest napisane: Aniołom swoim da rozkaz nad tobą, aby cię strzegli.

Jak widzimy, Biblia mówi nam w prostych słowach, w jaki sposób ci niebiańscy posłańcy łączą nas z ręką Boga Wszechmogącego i to oni mają daną część, aby nas uzdrowić lub wykorzenić zło i trzymać nas z dala od niebezpieczeństwa, każdego i każdego jest przypisany do innej osoby i szuka relacji między Bogiem a człowiekiem.

Czy możemy wiedzieć, jacy są Aniołowie?

Poprzez liczne relacje, historie, a nawet wersety biblijne możemy liczyć na główną ideę, że te istoty mają wygląd bardzo podobny do ludzi.

O cechach fizjonomicznych identycznych lub podobnych do cech człowieka. Moglibyśmy również zwrócić uwagę, że ponieważ są zesłane z nieba, mają ogromne skrzydła, które pozwalają im latać i łączyć oba światy. Jednak niektórzy zostali zesłani z nieba bez żadnego rozróżnienia na obecny wygląd jakiejkolwiek przeciętnej osoby, w związku z czym możemy wierzyć, że ci posłańcy mają moc zmiany swojego kształtu zgodnie z potrzebą zadania do wykonania.

Oprócz powyższego, wysłannicy światła mają różne stopnie i pozycje na tronie niebieskim wydanym bezpośrednio przez Boga, niektórzy z nich mogą być Serafinami, którzy należą do najwyższego rzędu lub najwyższego rzędu w chórze aniołów, po których następują są to cherubiny, które choć prezentują różne pozycje w porządku anielskim, to można je porównać przynależnością do boskich ciał, którym towarzyszą rozległe i nienaganne skrzydła, tuniki i zbroje, błogosławione, a także urzekające i piękne głosy towarzyszące pieśniom z nieba.

Czy chronią nas te niebiańskie istoty?

Jego najczystszym dziełem jest podążanie naszą ścieżką i odprowadzenie nas od niebezpieczeństwa!

Odpowiadając na pytanie Czy istnieją Anioły Stróże? W każdym z biblijnych relacji i opowieści, w każdym obrazie, który doceniamy w jakichkolwiek starożytnych danych, których jesteśmy świadkami, aniołowie pełnią wobec nas akcję ochrony lub towarzystwa.

Każda osoba ma Anioła Stróża, który od pierwszej chwili, gdy Bóg posyła nas do łona naszych matek, przypisaliśmy już boski charakter, który będzie nas prowadził i chronił na każdym kroku przez całe nasze życie.

Modlitwy i opowieści o aniołach, które towarzyszą nam od najmłodszych lat, nie powinny pozostać w dzieciństwie. Jego ochrona służy do osłaniania nas swoimi skrzydłami do toczenia bitew, których nie możemy zobaczyć. Podobnie manifestuj się przed nami jako obcy, aby być może oddzielić nas od niewłaściwych obszarów lub po prostu ostrzec nas, że zło może zapukać do naszych drzwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *