Czego uczy nas modlitwa Ojcze nasz?

Ten Ojcze nasz jest potężną modlitwą uniwersalną, prawdopodobnie najbardziej znaną i akceptowaną na całym świecie. Aby zrozumieć jej nauczanie, ważne jest poznanie pochodzenia, historii, znaczenia i interpretacji Ojcze nasz. Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Cel modlitwy Ojcze nasz

Nasz Ojciec został przypisany Jezusowi z Nazaretu, chociaż wielu krytyków twierdzi, że wynika to z Tory. Jezus urodził się w Jerozolimie i jest znany jako Żyd. Jednak Jezus Chrystus zmienił pewne nurty myśli dotyczące praw Bożych i objawił je częściowo przez modlitwę.

Celem modlitwy Ojca jest: stworzenie kanału komunikacji z Bogiem, w którym odmawia się modlitwę i prosi Pana z różnych powodów. Intencją Jezusa było zerwanie z obyczajami, które oddalały człowieka od Ojca (Boga). Modlitwa Ojcze nasz uczy nas zbliżać się z ufnością do Boga, prosić o przebaczenie i otrzymywać je, a także błagać Ojca o nasze potrzeby.

Ogólnie rzecz biorąc, wiele fragmentów Biblii pokazuje, że Jezus modlił się przed podejmowaniem ważnych decyzji. To równoznaczne ze znaczeniem Boga w naszym życiu, dlatego musimy Go prosić i ufać Panu w każdej sytuacji. W ten sposób kształtujemy wiarę w Boga, wiedząc, że Ojciec jest obecny na każdym etapie życia.

Ile próśb zawiera Ojcze nasz?

Według Ewangelii Łukasza i Mateusza Ojcze nasz składa się z 5 i 7 prośb odpowiednio. Obecnie Kościół katolicki przyjął modlitwę Ojcze nasz w wersji Mateusza jako powszechną. Żądania zawarte w tej wersji są podzielone na dwa ogólne bloki:

Prośby do Boga

Pierwsze trzy prośby są skierowane do Ojca, aby wysławiać Jego wielkość i moc oraz prosić o Jego łaskę dla nas jako braci. „Święć się imię Twoje” to pierwsza prośba, w której uznaje się absolutną moc Ojca. „Przyjdź królestwo Twoje” to druga prośba, która wysławia imię Boga. I wreszcie, ostatnia prośba tego pierwszego bloku w Ojcze nasz brzmi: „Bądź wola Twoja”, gdzie objawia się ufność w Ojca, oddawanie naszego losu w Jego ręce.

Prośby dla nas

Drugi blok składa się z czterech prośb, które są składane w modlitwie do Ojca, aby prosić o Jego łaskę w naszym imieniu. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” to prośba, w której rozpoznaje się moc Bożą, aby karmić wszystkie stworzenia żywe. „Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom” to kolejna prośba skierowana do Boga w Ojcze nasz.

Trzecia prośba tego bloku to „Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”, gdzie prosimy Pana, aby trzymał nas z dala od ścieżek prowadzących do grzechu. I wreszcie, ostatnia prośba modlitwy Ojcze nasz to „Wybaw nas od złego”, zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i ziemskiej.

Co musimy zrobić, aby Ojciec przebaczył nam nasze długi?

Pan jest Bogiem pokoju i miłości, dlatego ma zdolność przebaczenia naszych win, ponieważ widzi, czy żałujemy ich głęboko. Najważniejszy jest fakt, że możemy otrzymać przebaczenie, jeśli żałujemy z głębi serca. Ponadto musimy być gotowi wybaczyć tym, którzy nas obrażają.

Więc musisz mieć gotowość do przebaczenia, aby prosić o przebaczenie. Królestwo Boże nie jest materialne, ale duchowe. Nie podzieli się łaską Boga, który mówi, że jest mu przykro, ale pokazuje, że jest rzeczywisty. Musisz być w jedności z Bogiem, a wtedy możesz modlić się do Niego wdzięczną modlitwą.

Ogólnie rzecz biorąc, Ojcze nasz zaprasza nas do komunikacji z Bogiem i prośby o Jego łaskę w różnych modlitwach. To nie są indywidualne prośby, ale prośby w imieniu naszych braci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *