Czego uczy nas modlitwa Ojcze nasz?

ten Ojcze nasz jest potężną modlitwą uniwersalną , jest prawdopodobnie najbardziej znanym i akceptowanym na całym świecie. Aby zrozumieć jego nauczanie, ważne jest poznanie pochodzenia, historii, znaczenia i interpretacji Ojcze nasz. Czytaj dalej i dowiedz się.

Cel modlitwy Ojcze nasz

ten Nasz Ojciec przypisywany jest Jezusowi z Nazaretu , chociaż jest wielu krytyków, którzy twierdzą, że wynika to z Tory. To dlatego, że Jezus urodził się w Jerozolimie i jest znany jako Żyd. Jednak Jezus Chrystus zmienił pewne nurty myśli dotyczące praw Bożych i objawił je po części poprzez modlitwę.

Celem modlitwy do Ojca jest: stworzyć kanał komunikacji z Bogiem , gdzie odmawia się modlitwy, a Pana proszony jest z różnych powodów. Intencją Jezusa było zerwanie z obyczajami, które oddalały człowieka od Ojca (Boga). Tak więc modlitwa Ojcze nasz uczy nas, aby z ufnością zbliżać się do Boga, prosić o przebaczenie i otrzymać przebaczenie, a także błagać Ojca o nasze potrzeby.

Ogólnie rzecz biorąc, wiele fragmentów Biblii pokazuje Jezus modli się przed podjęciem ważnych decyzji . Jest to równoznaczne ze znaczeniem Boga w naszym życiu, dlatego musimy prosić Go i ufać Panu w każdej sytuacji. W ten sposób możemy ukształtować wiarę w Boga, wiedząc, że Ojciec jest obecny na każdym etapie życia.

Ile próśb ma Ojcze nasz?

Według Ewangelie Łukasza i MateuszaOjcze nasz jest składa się z 5 i 7 petycji odpowiednio. Obecnie Kościół katolicki przyjął jako modlitwę powszechną Ojcze nasz, wersję Mateusza. Żądania zawarte w tej wersji są podzielone na dwa ogólne bloki, którymi są:

Petycje do Boga

ten Pierwsze trzy prośby skierowane są do Ojca chwalić Jego wielkość i moc i prosić o Jego łaskę dla nas jako braci. „Święć imię Boże” to pierwsza prośba, w której uznaje się absolutną moc Ojca. „Proś o przyjście królestwa Bożego” to druga prośba, która wysławia imię Boga. I wreszcie, ostatnia prośba tego pierwszego bloku w Ojcze nasz brzmi: „Proś Pana, aby stała się wola Jego”, gdzie objawia się ufność w Ojcu, aby złożyć nasze przeznaczenie w Jego ręce.

Prośby dla nas

Drugi blok składa się z cztery prośby, które są składane w modlitwie do Ojca, aby prosić o Jego łaskę w naszym imieniu”. . „Proś o chleb powszedni”, w którym rozpoznaje się moc Bożą, aby nakarmić wszystkie żyjące istoty. „Proś Pana o przebaczenie wyrządzonych przez nas zniewag i przyjmij przebaczenie tych, którzy nas obrazili” – to kolejna prośba skierowana do Boga w Ojcze nasz.

Trzecia prośba tego bloku to „Proś Ojca, abyśmy nie popadali w pokusy”, gdzie Pan jest proszony, aby trzymał nas z dala od ścieżek prowadzących do grzechu. I wreszcie ostatnia prośba modlitwy Ojcze nasz to „Prośba, aby nas wybawił od zła” zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i ziemskiej.

Co musimy zrobić, aby Ojciec przebaczył nasze długi?

Pan jest pokojem i miłością, dlatego ma zdolność przebaczenia naszych win, ponieważ może przejrzeć nasze dusze i wiedzieć, czy żałujemy, że je popełniliśmy. I to jest najważniejszy szczegół dotyczący tego podejścia, czyli że możesz otrzymać przebaczenie, jeśli żałujesz z głębi serca . Ponadto musisz umieć wybaczyć komuś, kto cię obraził.

więc musisz mieć gotowość do przebaczenia, aby prosić o przebaczenie Królestwo Boże nie jest materialne, ale duchowe. Nie podzieli się łaską Boga, który mówi, że jest mu przykro, ale pokazuje, że jest w rzeczywistości. Musisz być w komunii z Bogiem i za to możesz odmówić Bogu dziękczynną modlitwę.

Ogólnie rzecz biorąc, Ojcze nasz zaprasza nas do komunikowania się z Bogiem i proszenia o Jego łaskę w spełnianiu różnych modlitw. To nie są indywidualne prośby, ale prośby w imieniu naszych braci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *