Cudowne modlitwy o uzyskanie upragnionej pracy w krótkim czasie!

To normalne, że znajdujemy pracę, która zapewnia nam doskonały komfort. Gorąco ją polecamy. Zalecamy również skierować do Boga modlitwę, aby otrzymać upragnioną pracę. W końcu Stwórca mówi nam w swoim słowie, że „Kto nie pracuje, niech nie je”. Możesz znaleźć to zdanie w Pierwszym Liście do Tesaloniczan, 3:10.

Modlitwy o upragnioną pracę

Wiara w Stwórcę wszechświata prowadzi nas do zdobycia tego, czego potrzebujemy w życiu, czy to praca, czy jakiś cel. Nawet w Księdze Przysłów, rozdział 16, werset 13, jest ona czytana. Oddelegowując nasze prace i projekty w ręce Niebiańskiego, one się spełniają.

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie w tej chwili,

aby wyrazić Ci nieskończoną wdzięczność za błogosławieństwa,

które darzysz mnie i moją rodzinę

za każdy nowy dzień.

Dziękuję Ci, bo Ty to sprawiasz,

zawsze nas opiekując i

zaspokajając nasze potrzeby. Dziękuję Ci,

za Twoją miłość i Twoje miłosierdzie.

Proszę, wybacz mi moje wykroczenia i przeoczenia. Przebacz nam,

za to, czym Cię uraziliśmy i co my sobie

w innych wyrugowaliśmy ofiar, które złożyłeś dla nas wszystkich.

Pomóż nam być godnymi ludźmi, być tymi istotami,

Które zawsze chciałeś, abyśmy byli od samego początku

świata. Abyśmy doceniali Twoją miłość i spełniali

cele, które masz dla nas.

Umocnij w nas dar służby, tak abyśmy

mogli mieć chętne serce do pomagania każdemu,

kto tego potrzebuje, niech w nas znajdzie radość

ze służenia naszemu bliźniemu.

Amen.

Panu, Bogu Izraela, staję teraz przed Tobą,

błagając i prosząc, abyś pracował we mnie

dożywotnio. Ty najlepiej znasz moją sytuację,

Wiesz, że jestem od dawna

bezrobotny i że muszę pracować, aby

mieć środki do życia dla mojej rodziny.

Znasz moje możliwości, dlatego proszę Cię, abyś pracował

w moim życiu w bardzo szczególny sposób. Wygląda na to,

że byłem już na kilku rozmowach kwalifikacyjnych i nie osiągnąłem tego.

Ale wierzę, że tym razem będzie inaczej, Ty,

Znasz moje pragnienia i aspiracje.

Proszę, zadziałaj w sercach osób,

Które przeprowadzą ze mną rozmowę kwalifikacyjną.

Udziel mi łaski, aby decydenci,

kteż mają przeglądać moje dokumenty, dostrzegli,

że jestem odpowiednią osobą do pełnienia tej pracy.

Daj mi zrozumienie i mądrość, aby

wykonując wszystkie testy rozmowy kwalifikacyjnej,

wykazać doskonałość. Być w stanie odpowiedzieć

na każde pytanie z wyrozumiałością płynącą od Ciebie.

Amen.

Panie, oddaję moje zmartwienia w Twoje ręce,

bo ufam, że w twojej mocy leży wykonywanie pracy we mnie. Wiem, że

to Ty, którego większe zrozumiem

Wybieraj mnie spośród wszystkich,

którzy złożyli podanie.

Ojcze, o Tobie myślę, kiedy proszę o Twoje błogosławieństwo. Bo

Wiesz, że ta rozmowa o pracę jest jedną z

moich najnowszych możliwości. Jeśli nie jesteś ze mną,

moja sytuacja rodzinna może się pogorszyć, mając

wiele wydatków do poniesienia.

Widzę w Tobie Boga niemożliwych spraw. Wiem, że

jeśli tak będzie Twoja wola,

otrzymam tę pracę, na którą tak bardzo czekam. Wiem,

że z Twoją pomocą wszystko, o czym marzę, mogę osiągnąć.

Ponieważ w Twoim słowie mówisz, że jeśli mamy wiarę,

taką jak ziarnko gorczycy, możemy przesunąć

góry. Dlatego wiem, że ten dzień

będzie pełen pozytywnych wydarzeń dla mnie i mojej rodziny.

Dziękuję, bo wiem, że Twoja wola się spełni.

W imię Jezusa.

Amen.

Czy modlitwa może pomóc w zdobyciu pracy lub awansie?

Możemy zrobić każdą rzecz z mocą Boga. Bez względu na to, czy chodzi o pracę, czy o awans. Nawet śmierć nie stanowi przeszkody dla Jego działania. Jeśli to Jego wola, osiągniesz cel, którego potrzebujesz. Ale musisz być w zgodzie z Najwyższym Stwórcą i żałować swoich grzechów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *