Cudowna modlitwa o zakończenie wojny między Ukrainą a Rosją

W tych chwilach, w których konflikt na świecie staje się częścią naszego codziennego życia, musimy wierzyć i wierzyć w moc modlitwy , aby go zakończyć. Przykładem jest konflikt, który widzieliśmy na Ukrainie iw Rosji, krajach sąsiednich, które dziś popadły w konflikt zbrojny, który wpływa na życie wszystkich Ukraińców, którzy muszą porzucić swoje codzienne życie, aby się w niego zaangażować.

Specjalna modlitwa o zakończenie wojny na Ukrainie

Znamy modlitwę jako sposób zbliżania się do Boga, sposób mówienia do Niego i proszenia o tych, którzy Go potrzebują. Więc tym razem robiąc to dla Ukrainy, nasza wiara i nadzieja sprawią, że interwencja Boga zakończy wojnę między Ukrainą a Rosją.

Patrzymy w niebo modląc się za tych dobrych ludzi z całego świata.

Ci, którzy czekają na swoją rodzinę i przyjaciół, modląc się za nich codziennie.

Ludzi, którzy bez zła w sercu musieli zmienić swoje codzienne życie na wojnę.

Kochający ojcowie, którzy wyszli na wojnę, matki martwiące się o swoje dzieci.

Zrobili to, aby chronić tych, których kochają i dzisiaj modlimy się za nich.

 

Za nich i za resztę świata, która łączy się w modlitwie za całą Ukrainę, aby Cię wysłuchał, Panie, bo losy świata spoczywają w Twoich rękach.

Modlimy się o zakończenie tej wojny i konfliktu, który ich otacza, wojny, która pozostawiła jedynie zagrożenie rozprzestrzenienia się na ziemie mniej szczęśliwych.

Wszyscy jesteśmy braćmi, dziećmi tego samego ojca, dziećmi Boga, ojcem, który nie opuszcza nas, kiedy najbardziej go potrzebujemy.

 

Dziś cały wasz naród przyłącza się do Ukrainy, aby poprzez nasze słowa prosić o wasze miłosierdzie i Bożą interwencję.

Słowa, które są utrzymywane z biegiem czasu, aby zakończyć tę wojnę w kraju, który dzięki pokorze umiał podnieść się w obliczu przeciwności.

Kraj pracowitych, uczciwych i pełnych wartości ludzi, którzy po podziękowaniu Ci, Panie, mają nadzieję na powrót do swoich domów, aby odpocząć w swoich domach.

 

Dlatego życzymy świtu bez broni na ulicach, prosimy o świt bez gorzkich wieści w waszym mieście na Ukrainie, a także prosimy o to, aby był w reszcie świata.

Wschód słońca, w którym odczuwamy spokój w naszych sercach.

Modlimy się za ludzi, którzy wierzą i wierzą, że z Twoją obecnością wszystko będzie lepiej, Panie.

 

No cóż, będzie mnóstwo ludzi, którzy w waszej owczarni poproszą o tych, którzy tego najbardziej potrzebują i tak właśnie dzisiaj robimy, tym razem prosimy wszystkich Ukraińców i tych, którzy podnoszą głos w ich obronie.

Prosimy nie tylko o ochronę jednego kraju, ale całego świata.

Ale konieczne jest, abyś otoczył swoją ochroną tych, którzy cierpią męczeństwo wojny i tych, którzy zwracają na to uwagę złem.

 

Chroń ich przed tymi, którzy chcą tylko zobaczyć tych, którzy szukają spokoju w swoim domu, płomieni trawiących spokój, tracą nadzieje.

Ci, którzy chcą tylko zaślepiać tych, którzy widzą sercem i miłością.

Panie modlimy się za tych wszystkich, którzy w taki czy inny sposób mierzą się z tym dniem przez cały dzień.

 

Prosimy, aby ustała nienawiść, jak również ręce tych, którzy używają swojej broni, próbując zaatakować życie niewinnych.

Moment, w którym największym cudem jest cisza podczas burzy.

No cóż, tęsknimy za tym, aby ucichł straszliwy dźwięk bomb, karabinów i czołgów, dlatego modlimy się o waszą ochronę i tym samym dajcie ją tym, którzy dziś najbardziej jej potrzebują.

 

Panie, w Twoim imieniu możesz zrobić wszystko, wkładamy nasze oddanie w tę prośbę o pokój i zrozumienie.

Chcąc znów zobaczyć szczęśliwe twarze w domach i miejscach publicznych, prawdziwe historie, w których możemy zobaczyć Twoje miłosierdzie.

Wasza moc, aby zmienić serca tych, którzy chcą skrzywdzić tę szlachetną ziemię, jaką jest Ukraina i życie ich wszystkich.

 

Z całego świata prosimy przed najwyższą władzę, którą jesteś, Boże, aby wszystko polepszyło się na Ukrainie iw Rosji.

Niech ta wojna zatrzyma się na prośbach, które Twoje dzieci wystosowują do tych, którzy są dziś bezradni i wierzą w Ciebie, Panie.

 

Sercem wszystkich wierzących prosimy, aby nasze błagania spełniły się, ponieważ w Twoich uszach, Panie, nasze modlitwy spełnią się mocą w Tobie nawału, mocą, o którą Cię dziś prosimy, aby zakończyć wojnę między Rosją a Ukrainą. Amen.

 Koniec wojny na Ukrainie mocą modlitwy

Ukraina ma prawo do życia w pokoju, w którym jej obywatele mogą przebywać ze swoimi rodzinami. Z tego powodu tam, gdzie nie widzimy rozwiązania, modlitwa staje się jedną z naszych najlepszych broni do zakończenia wojny na Ukrainie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *