Cudowna modlitwa o stabilność pracy i sukces w pracy

Drodzy bracia wierni Bogu, niech ten dzień będzie błogosławiony i uwielbiony przez Chrystusa. Praca jest jedną z najlepszych rzeczy, które mogą się przydarzyć. Dlatego musimy prosić Stwórcę o pomoc w utrzymaniu stabilności, aby zdobyć pieniądze i pokryć nasze podstawowe potrzeby.

Modlitwa o stabilność w pracy i sukces

Kiedy już mamy pracę, zawsze staramy się ją utrzymać. Dlatego wiele osób modli się do św. Michała Archanioła o ochronę przed wszelkim złem i zakłóceniami.

Panie, przedstawiam Ci w tym czasie moją modlitwę.

W imię naszej pracy.

Aby obdarzył nas stabilnością i sukcesem

oraz abyśmy nigdy nie doświadczyli braku

w naszych domach.

Tak, abyśmy mogli oferować korzyści naszej rodzinie

i krewnym dzięki temu, że błogosławisz

moje projekty, myśli i słowa.

Niech każde działanie odbywa się w Twoim imieniu.

Obejmij swoim błogosławieństwem też moich szefów i właścicieli firmy, w której pracuję.

Dzięki nim mogę zarabiać pieniądze, które pomagają mojej rodzinie.

Nie pozwól, by demon długu mnie nękał,

a finanse zawsze pozostają poniżej moich wydatków,

aby uniknąć bankructwa.

Błogosław klientów, aby kontynuowali

kupowanie naszych produktów i tym samym

pomagali nam uzyskiwać dochody,

utrzymując ekonomię firmy.

Panie, czuwaj i błogosław drużynę roboczą,

w której pracuję.

Spraw, aby moje wysiłki przynosiły miliony

wdzięczności.

Dążymy do osiągnięcia celów organizacji,

abyśmy mogli czerpać z tego większe korzyści.

Tak samo proszę o błogosławieństwo dla

innych osób pracujących w firmie.

Jesteśmy wszyscy nierozłącznymi ogniwami

i jeśli jedno zawiedzie, cała struktura może się rozpaść.

Daj nam wszystkim siłę i mądrość, abyśmy

śmiało i z determinacją pokonywali przeszkody.

Wypełnij nas cierpliwością, aby uniknąć stresu

i presji, które mogą doprowadzić nas do wybuchu.

Tak unikniemy konfliktów i nieporozumień

w miejscu pracy. Proszę Cię, abyś obdarzył mnie hojnym sercem,

abym mógł pomagać swoim kolegom,

gdy tylko będą mnie potrzebować.

Pomóż im rozwiązać problemy i konflikty

związane z pracą. Jeśli któryś z nich jest zmartwiony lub smutny,

bądź dla niego pocieszeniem i pomóż mu wyjść z tej ciemności.

W ten sposób będziemy mogli zaoferować naszym klientom

najlepszą wersję siebie.

Pomóż mi zdobyć pracę uczciwie,

aby móc sprostać naszym potrzebom,

mnie i mojej rodzinie.

Ochroń nas wszystkich, włącznie z moimi kolegami,

którzy zawsze są krok przed moimi działaniami.

To Ty prowadzisz moje kroki i uratowałeś mnie, kiedy nikt inny nie wierzył.

Byłeś dźwiękiem zachęty, który pomógł mi dotrzeć tam, gdzie jestem teraz.

Dlatego proszę, nie pozwól, aby praca sprowadziła mnie do rozmów bądź plotek z złymi ludźmi.

Nie chcę, aby moi przełożeni tracili we mnie zaufanie

i w moje oferowane usługi, co mogłoby prowadzić do bezpodstawnego zwolnienia.

Błagam Cię, mój Panie, daj mi siłę i wolę,

aby zrozumieć ludzi, którzy myślą inaczej niż ja.

Abym mógł wykazywać im życzliwość i miłość,

pomimo że mój rozum podpowiada, że się mylą.

Tak uniknę konfliktów i niechęci ze strony innych ludzi.

Na koniec dziękuję Ci za wysłuchanie.

Proszę, zwróć uwagę na moje prośby i pomóż mi działać

w imię Jezusa Chrystusa.

Amen.

Jakie korzyści przynosi modlitwa?

Najważniejszą zaletą modlitwy jest to, że możemy przez nią wyrazić Panu nasze uczucia, potrzeby i to, kim jesteśmy. Jeśli więc chcesz zachować swoją pracę, odmów modlitwę o jej zachowanie do św. Piotra. Utrzymuj się zawsze pod opieką Bożą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *