Cudowna modlitwa do Boga, aby prosić o ochronę dla moich ukochanych dzieci

Niezbędne jest, aby Ojciec odmówił modlitwę, aby chronić swoje dzieci przed wszelkim złem. Zawsze traktuj je jako priorytet w swoim życiu. Istnieje wiele modlitw, które można wznieść do nieba, ale gdy są odmawiane szczerym sercem, nasz Stwórca wysłucha.

Potężna modlitwa o ochronę dzieci do Boga

Zawsze możesz modlić się o ochronę dzieci i rodziny, w dowolnym czasie i miejscu. Wiara przenosi góry, ale także prowadzi i oświeca nasze drogi.

Panie, dzisiaj, w ten piękny dzień,

Chcę się do Ciebie modlić i prosić

ochronę moich dzieci.

Ci, którzy również tworzą

część Twojej rodziny.

Chcę, aby spoczęły w Twoich rękach,

i że Ty możesz się nimi zająć

w drodze, dając im

tysiące błogosławieństw i

pokazując im swoją prawdę.

Nie zostawiaj ich samych,

daj im siłę

do pokonania każdego

bólu.

Tak, aby smutek

opuszczał ich życie i

twoje myśli.

Kiedy potrzebują

przyjaciela, bądź blisko nich.

Nigdy nie pozwól

im myśleć, że są sami

i wpadać w pokusę.

Ufam, że jesteś

Tak dobry, Boże, że mnie nie opuścisz

ze wyciągniętymi, pustymi rękami.

Jestem pewien, że przyjdą do mnie

w pomocy, której mi udzielisz

Kiedy najbardziej Cię potrzebuję.

Najważniejsza jest łaska,

O co proszę Cię odnośnie moich dzieci?

aby i im się dobrze powodziło.

Ozdrowienie mojego życia

i ich, szczególnie

w trudnych sytuacjach.

Wiem, że słyszysz moje modlitwy

i że wiesz, czego potrzebuje moje serce.

Dlatego moja dusza może być

spokojna, a mój duch pełen Twojej prawdy,

ponieważ pomagasz mi, kiedy najbardziej Cię potrzebuję.

Dziś jestem w stanie stawić czoła

wrogom razem z moimi dziećmi,

ale zawsze w Twojej pięknej obecności.

Bo tylko Ty nas ocalasz

od złośliwego myśliwego, który chce

nam krzywdę.

Kiedy jesteśmy blisko Ciebie,

nic z tego nie jest możliwe,

bo Ty jesteś najlepszą

mocą tego świata.

Proszę Cię, umiłowany Ojcze,

abyś napełnił nas spokojem, gdy

boimy się.

Ponieważ nasze serca

są również zmartwione,

że nie możemy uwolnić się

od więzów zawiści

i złych ludzi,

którzy chcą nam zaszkodzić w życiu.

Daj siłę moim dzieciom,

a mnie również daj możliwość

odpowiedniego prowadzenia.

Błogosławieństwo przemienia

nasze dni Twoją niebiańską miłością,

uniemożliwiając nam być samotnym.

Ale także dając nam schronienie,

abyśmy mogli kontynuować mocni i bezpieczni,

w tym trudnym spacerze.

Dziękuję Ci mój Ojcze za bycie zawsze z nami,

kiedy tylko jesteśmy tego potrzebują.

Ponadto, nie wierz we wszystko,

co mówią ci, którzy to mówią,

wielu ludzi chce nas zobaczyć

upadać.

Ale to również oświetla Twoją drogę,

aby ich wątpliwości nie dręczyły,

i nie popadali w pokusę.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, oddaję za nich życie,

tak jak Ty oddałeś swojego własnego

Syna dla nas.

Uratuj nas od wszystkich

grzechów, patrząc na nas z

łaską i miłosierdziem.

Wiem, że jeśli się pomodlę, oddaję życie moich dzieci w Twoje ręce,

by być chronionymi od wszelkiego zła.

W ten sam sposób mogę ich prowadzić,

dając im niezbędne rozeznanie.

Ale także Cię proszę,

niech towarzyszy im dobre doświadczenie,

aby nigdy nie brakowało im pokoju, a ich serca

mogły być spokojne.

Dałeś mi te dzieci,

teraz proszę Ciebie,

prowadź je swoim błogosławieństwem, aby

nigdy nie zbłądziły na drodze zła.

Ponieważ złe chce napełnić

nasze życie oszustwami

i złymi decyzjami,

abyśmy oddalili się od Ciebie.

Amen.

Jak prosić Jehowę o ochronę dzieci?

Teraz musimy pamiętać, że w przypadku, gdy jeden z naszych bliskich jest znacznie oddalony, możemy również skorzystać z modlitwy ochrony dla dzieci, które są daleko. Modląc się w ten sposób, Aniołowie i Duch Święty będą wstawiać się w ich szlachetnej sprawie ochrony, gdziekolwiek się znajdują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *