Cudowna i skuteczna modlitwa, aby przestać padać TERAZ!

Możemy prosić Boga o wszystko, co przeszkadza, zagraża lub powoduje strach. Jeśli deszcz nie ustaje, możesz się modlić do świętego, aby zatrzymał deszcz, a niech tak będzie wola Boża.

Modlitwa o zatrzymanie nieustającego deszczu

W zależności od okoliczności, ciągły deszcz może być niebezpieczny lub cudowny, ponieważ wiele osób modli się o deszcz w celu podlewania pól lub innych rzeczy. Ale jeśli boisz się lub z jakiegoś powodu musisz zatrzymać deszcz, możesz prosić Pana.

Drogi Ojcze, w tej chwili, Panie Jezu,

Staję przed Tobą, aby chwalić i błogosławić Twoje imię,

aby Cię wywyższać, Boże Izraela,

bo Ty, Panie, jesteś wszechmogący,

jesteś jedynym Bogiem, Królem królów i Panem panów.

Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa,

którymi mnie obdarzyłeś, dziękuję Ci, Ojcze niebieski,

bo bez Ciebie nic nie możemy zrobić,

bo pozwalasz nam codziennie wstać,

Panie, aby Cię chwalić i wysławiać.

Dziękuję, że nas wspierasz i dzielisz się z nami

naszą rodziną, błogosławiona i chwalona niech będzie

Twoje Imię, Ojcze, w tej chwili przychodzę przed Tobą

z bardzo szczególną prośbą, Panie.

Wiem, że nie jestem godzien,

ale właśnie teraz, Panie, przychodzę przed Tobą.

Błagam Cię, abyś przejął kontrolę nad deszczem,

Ojcze Niebieski, w ostatnich dniach

deszcz padał bardzo intensywnie, dlatego

proszę Cię, Panie, abyś działał według Swej woli.

Dziękuję za to błogosławieństwo, bo deszcz

oznacza, że ziemia będzie prosperować.

Rozumiem to dobrze, mój Panie,

i nie jest tak, że jesteśmy niewdzięczni,

ale wiele osób jest powalonych przez ulewy,

Ojcze Niebieski, z powodu intensywnych deszczy.

Jest wielu ludzi, którzy tracą domy.

Nawet wiele osób straciło życie,

ponieważ rzeki wystąpiły z brzegów

i wielu miast tonie w wodzie.

Pomóż każdemu z nich żyć,

bo to także są Twoje dzieci,

przebacz wszystkie nasze przewinienia, Ojcze niebieski,

ale proszę Cię, Panie, przejmij kontrolę nad deszczem,

przenieś go, Ojcze Niebieski, w inne miejsce.

Na miejsce, które w tej chwili tego potrzebuje,

i przynieś ukojenie słonecznego dnia,

spójrz na tych ludzi, którzy bardzo tego potrzebują,

Panie, niech to będzie Twoje działanie,

zamknij kurtynę deszczu na niebie.

Niech teraz przestanie padać deszcz,

ponieważ Ty masz kontrolę nad tym,

niech stanie się to zgodnie z Twoją wolą, a nie moją,

ponieważ Twoje Słowo mówi,

że żaden liść nie spadnie z drzewa, jeśli Ty tego nie zezwolisz,

dlatego, Panie, zwracam się do Ciebie.

Ty masz moc kontrolowania, kiedy pada

i kiedy przestaje padać,

dlatego wołam do Ciebie pełen rozpaczy

i ufam, że wysłuchasz moich próśb.

Do kogo możemy zwrócić się w czasach trudności,

jeśli nie do Ciebie, Panie,

bo jesteś z nami, trzymasz nas swoją sprawiedliwą ręką,

i choć sytuacja jest trudna,

odnowisz nasze siły

i podniesiesz nas jak orła.

Ufam Tobie, Panie,

bo nie opuszczasz przygnębionych,

pomnażasz siłę, kiedy nie mamy już nic,

jesteś naszą siłą i wybawicielem,

naszą tarczą i mocą naszego zbawienia.

Dziękuję, mój Panie,

ponieważ ta modlitwa jest skierowana do Ciebie z wiarą,

a Ty, Ojcze niebieski,

przestań deszcz wkrótce, zgodnie z Twoją

błogosławioną wolą w imię Jezusa.

Amen.

Bóg zawsze nas słucha

Pan zawsze ma cel, nawet jeśli okoliczności wydają się złe, wszystko zmierza do spełnienia celu. Pamiętaj, że kiedy Pan uwolnił swój lud z Egiptu, sytuacja najpierw się pogorszyła, zanim nastał pokój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *