Cudowna i skuteczna modlitwa, aby przestać padać TERAZ!

Możemy prosić Boga o wszystko, co przeszkadza, zagraża lub powoduje strach. Jeśli nie przestanie padać, możesz modlić się do świętego, aby zabrał deszcz i niech tak będzie wola Boża! na deszczu.

Modlitwa o zatrzymanie deszczu, który nie ustaje

W zależności od okoliczności, ciągły deszcz może być niebezpieczny lub cudowny, ponieważ wiele osób modli się o deszcz w celu podlewania pola lub innych rzeczy. ale jeśli potrzebujesz zatrzymać deszcz ze strachu lub z jakiegoś powodu musisz zapytać Pana.

Drogi Ojcze, w tej chwili Panie Jezu,

Staję przed Tobą, aby chwalić i błogosławić Twoje imię,

by Cię wywyższał, Boże Izraela,

bo Ty, Panie, jesteś wszechmogący,

Jesteś jedynym Bogiem, Królem Królów i Panem Panów.

Panie Jezu, dziękuję Ci oddaję za wszystkie błogosławieństwa

że mi obdarzyłeś, dziękuję Ci, Ojcze niebieski,

bo bez Ciebie nic nie możemy zrobić,

bo pozwalasz nam wstać

codziennie, Panie, aby Cię chwalić i wysławiać.

Dziękuję za stanie i dzielenie się ze wszystkimi

nasza rodzina, błogosławiona i chwalona niech będzie

Imię, Ojcze, w tej chwili przychodzę przed Tobą

Z bardzo szczególną prośbą, Panie.

Wiem, że nie jestem godzien

ale właśnie teraz, Panie, przychodzę przed Tobą

Aby błagać Cię, abyś przejął kontrolę nad deszczami,

Ojcze Niebieski, te ostatnie dni

Bardzo intensywnie padało, dlatego

Panie ja, proszę Cię, abyś był Swoją wolą,

dziękuję za to błogosławieństwo, bo deszcz

oznacza to, że ziemia będzie prosperować.

Dobrze to rozumiemy, mój Panie,

i nie jest tak, że jesteśmy niewdzięczni,

ale jest wielu ludzi

które są powalone, Ojcze Niebieski,

Z powodu tych ulewnych deszczy

jest wielu ludzi, którzy tracą domy.

Jest nawet wiele osób

którzy stracili życie,

bo było tyle deszczów

że wiele rzek się wylało,

Panie, deszcz jest tak wielki, że w wielu miastach

są zanurzane pod wodą.

Pomóż każdemu z tych żyć,

bo oni też są twoimi dziećmi,

przebacz wszystkie nasze przewinienia, Ojcze niebieski,

ale proszę Cię, Panie, przejmij kontrolę nad deszczem,

zabierz ich, Ojcze Niebieski, w inne miejsce.

Do miejsca, które w tej chwili może być potrzebne,

i przynosi ukojenie słonecznego dnia,

spójrz na tych ludzi, którzy tak bardzo tego potrzebują,

Panie, niech to będzie Ty

zamknięcie katarakty nieba.

I że w tym momencie deszcz ustaje,

skoro to ty przejmujesz kontrolę

i niech się stanie Twoja wola, a nie moja,

ponieważ mówisz swoim słowem

żeby żaden liść nie spadł z drzewa, jeśli na to nie pozwolisz,

Dlatego, Panie, przychodzę do Ciebie.

Bo tylko Ty masz moc

kontrolować, kiedy pada

A kiedy przestaje padać?

dlatego, Panie, wołam do Ciebie z wielką rozpaczą

i ufając, że usłyszysz moje wołanie.

Do kogo mamy się zwrócić w czasie ucisku, jeśli nie do ciebie,

bo jesteś ze mną, trzymając mnie swoją sprawiedliwą ręką,

i chociaż test jest bardzo dobry,

Odnawisz moją siłę

i podniesiesz mnie jak orła.

Ufam Tobie, Panie,

bo nie opuszczasz przygnębienia,

Pomnażasz siłę, gdy nic nam nie zostało,

Jesteś moją siłą i moim wyzwolicielem,

moja tarcza i moc mojego zbawienia.

Dziękuj mój Panie,

ponieważ ta modlitwa podniosła ją przed wami z wiarą

aby tak się stało, Ojcze niebieski,

i że deszcz wkrótce przestanie, zgodnie z twoimi

w błogosławionym imieniu Jezusa.

Amen.

Bóg zawsze nas słucha

Pan ma cel zawsze, nawet jeśli okoliczności wydają się złe, wszystko idzie zgodnie z celem, pamiętaj, że kiedy Pan uwolnił swój lud z Egiptu, wszystko musiało się na chwilę pogorszyć, aby uzyskać pokój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *