Cudowna i boska modlitwa do Pięciu Ran Jezusa

Piękno zawierzenia się modlitwie jest niezwykłe i szczególne, a kierowanie modlitw na pięć Ran Jezusa jest sposobem na otwarcie dróg. Poprzez naprawienie swojej duszy, skupienie oddania na cudzie życia i ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Boska modlitwa kierowana na pięć ran Jezusa

Modlitwa nie tylko zapewnia ochronę, ale również otwiera błogosławieństwo miłości, dzięki oddawaniu czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Przywołuje pozytywną energię w naszym życiu, zarówno w relacjach z ludźmi, rodziną, jak i w naszym domu, interweniując w najtrudniejszych momentach:

Drogi Jezu,

chwalę Cię z całego serca,

w tym wyjątkowym dniu.

Ty, Synu Boga Ojca,

oświecaj mnie zawsze.

Wspieraj swojego wiernego sługę,

w dobrych i złych chwilach.

Zwalcz problemy,

które mogą wpływać na moje życie.

W perspektywie czasu,

czasami czuję, że nie kieruję

moim życiem w zdrowy sposób,

dlatego pragnę, abyś

prowadził mnie swoją łaską.

Muszę zmienić swoją ścieżkę,

aby odnaleźć harmonię.

Znaleźć również spokój i ukojenie w moim życiu.

Ty jesteś lepszy od kogokolwiek,

Znasz moje wady

Jestem przypomnieniem o Wszechmocnym Bogu.

Choć myśli o Tobie są we mnie obecne.

W niektórych chwilach mam wątpliwości,

w ostatnich tygodniach

dzieją się dziwne rzeczy,

nie wiem, czy to z powodu nauki.

Próbuję poradzić sobie z każdą sytuacją,

przyjmując podejście introspektywne.

Ucząc się rozumowania, jak nasz Wszechmocny Ojciec.

Prowadzę tę modlitwę,

w hołdzie dla uznania Twojego cierpienia.

Nie lubię patrzeć, jak cierpisz,

ale Ci dziękuję.

Twoja świętość wzrasta,

miłość, którą masz dla bliźniego,

moje dusza jest Twoim Jezusem,

Błagam, użyj mojej siły.

Z wielkim szacunkiem

chwale Cię w pełni.

chcę znaleźć Twoje serce

w bezpiecznym schronieniu.

Modlę się do Ciebie, Jezu.

Uczę się z Twojej ofiary,

dobroć, którą niesie Twoje posłannictwo.

To są tchnienia,

zmiana jest integralną częścią każdej

ludzkiej istoty.

Świadomy jestem, że z upływem lat

Zbliżam się do Twojej mądrości.

W niektóre dni to jest trudniejsze niż inne,

teraz jednak robię najwięcej pracy.

Chcę pielęgnować Twoją delikatność w moich działaniach,

moje dążenie polega na osiągnięciu

celu istnienia,

pozostawiając po sobie ślady.

wykuwanie drogi,

niech będzie naśladowaniem,

pełnym wdechów

i nadziei dla wszystkich ludzi.

Proszę, wysłuchaj mnie,

usłysz swojego pokornego wyznawcę.

Okryj mnie swoim płaszczem,

rozwiń moją aura

świadczę, że Twoja mądrość

jest właściwym sposobem na życie.

Więcej teraz,

kiedy kultura skupia się tylko

na materialnym sukcesie.

Patrząc na Twoją historię,

zdaję sobie sprawę, że przede wszystkim

musimy kochać i kształtować nasze istnienie.

To sprawia, że

stajemy się sprawiedliwymi ludźmi,

pomagając innym.

Otrzymując boskie błogosławieństwa.

Jeśli Cię zawiodłem

czasem,

przepraszam, to nie było moim

zamiarem Cię urazić.

Przepraszam za moje postępowanie

wobec innych,

moim celem jest transformacja

w godnego człowieka.

Więc trzymam się,

żeby być Tobie wiernym,

Walczę, aby nie odejść

Twoja obecność w moim życiu.

Weź mnie za rękę i prowadź mnie,

zawsze do Ciebie wracam

Powodzenie, ochrona oraz schronienie,

wznoszą moje działania,

unikaj pułapek,

które stawiają moje wrogowie.

Kieruj moje wnętrze,

prowadź moje kroki w Twoim imieniu.

Oddal pokusę

i zazdrość o moje życie.

Jestem Twoim lojalnym parafianinem,

kto docenia Twój pokój.

Niech Twoja Ewangelia

obejmuje każdy zakątek świata.

Od Twojej strony odbieram wiele światła,

Zbawicielu, Synu Wszechmocnego Boga.

Odepchnij ciemność i grzech.

Pracuj we mnie według Twego planu.

Proszę o miłosierdzie,

Z wiarą się przedstawiam.

Moje nadzieje są z Tobą związane.

Wierzę w Twój cud

raz jeszcze,

korzystając z modlitwy jako środka.

Błagam o Twą wstawiennictwo,

dla mnie, mojej rodziny i bliskich.

Z pełnym zaufaniem poddaję się Twojej woli,

Modlę się przez Ojca w Twoim imieniu.

Niech otrzymam odpowiedzi.

Proszę, obdarz mnie światłem, aby mnie prowadziło

na właściwej drodze.

W postępie i rozwoju,

Z miłością do Ojca i Ciebie, umiłowany Chryste.

Jesteś bardzo miłosierny,

na niebie i na ziemi.

Amen.

Jak modlitwa z mocą i wiarą sprzyja?

Cała adoracja przeprowadzana z sercem pozwala na otrzymanie ochrony ze strony Boga Ojca z nieba. Poprzez odmawianie katolickich modlitw do Sprawiedliwego Sędziego, pragnąc osiągnąć harmonię, spokój umysłu i pokój na swojej drodze, możemy cieszyć się pełnią pozytywnych doświadczeń w każdej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *