Codzienne modlitwy o poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa

Nasze życie jest najlepszym darem, jaki Bóg może nam dać. Dlatego musimy dbać o siebie i pamiętać, że jesteśmy od niego zależni wola Pana. Dlatego ważne jest, abyśmy prowadzili życie, które odzwierciedla Bożą miłość do nas.

Modlitwa o poświęcenie się Jezusowi

Aby poświęcić się Najświętszemu Sercu Jezusa, musisz tylko otworzyć swoją duszę i przyjąć Go jako jedynego Pana i Zbawiciela. Kiedy to zrobimy, musimy tylko upewnić się, że zarówno nasze działania, jak i sposób, w jaki żyjemy, są dla Niego świadectwem.

Umiłowany Panie Jezu, w tej godzinie staję przed Tobą,

żeby Ci podziękować za wszystkie błogosławieństwa!

które mi udzielasz każdego nowego dnia.

Dziękuję za danie mi wspaniałej rodziny,

ponieważ pomimo udręk, które istnieją w

świecie, możemy cieszyć się byciem razem

i być w dobrym zdrowiu.

Dziękuję Ci, bo jesteś sprawiedliwym i miłosiernym Bogiem,

który pomimo naszego grzesznego ludzkiego stanu

tak bardzo nas kocha.

Zawsze dbasz o nas i zaspokajasz nasze potrzeby.

Wybacz mi moje zniewagi względem Ciebie. Przepraszam za

to, czym Cię obraziłem, zarówno myślami,

słowami jak i czynami.

Przepraszam, że wielokrotnie daję się ponieść emocjom

z powodu mojej ludzkiej natury i nie słucham Twojego głosu. Rozumiem,

że wraz z tym oddalam się od Twojej obecności.

Pomóż mi być godnym człowiekiem, z tego wszystkiego

co mi dajesz, abym mógł być światłem wśród

tyle ciemności i aby całe moje życie było świadectwem

Twej ofiary na krzyżu.

Nie pozwól mi nawet na chwilę oddalić się od Ciebie, a jeśli

czasami zbłądzę, bądź sobą, złap mnie

za rękę i prowadź mnie na właściwą ścieżkę.

Panie Jezu, oddaję Ci moje życie i moje

serce. Zapraszam Cię, abyś stał się mną, abyś przejął kontrolę

nad całym moim bytem. Chcę Ci służyć

w duchu i prawdzie.

Bądź sobą, prowadź mnie do prawdy i ofiarowywania światła Twojego

słowa, niech dotrze do każdej osoby z mojego otoczenia i

mój umiłowany. Aby mogli Cię spotkać i oddać

Swoje dusze Tobie.

Chcę Cię wielbić i uwielbiać całym sobą, w

tym momencie całkowicie oddaję Ci moje życie, że moja

ludzkość kłania się pod Twoimi stopami i że tylko to, co Ty chcesz,

będzie wykonane.

Obym niosł Twoje słowo, gdziekolwiek się udaję. Niech

znajdę odpowiednie słowa, aby wszystko, co

mówię, odzwierciedlało, że mieszka w mojej istocie.

Oddaję Ci moje dzieci, mojego partnera, moich rodziców,

moich braci i innych ważnych ludzi w moim życiu.

Dopomóż każdemu z nich i bądź ich częścią

Twojego stada. Niech otworzą przed Tobą swoje serca i

rozpoznają Cię jako swojego jedynego prawdziwego Boga.

Niech nauczą się polegać na Tobie i akceptować Twoją wolę.

Odkryj dla nich, że jesteś światłem świata i że Ty

jesteś drogą do Ojca.

Popatrz na nich oczami miłosierdzia i działaj

w każdej osobie istniejącej na tym świecie. Żeby oni

odwrócili się ku Tobie.

Proszę, wybacz im wszystkie zniewagi względem Ciebie i pomóż im!

Znaleźć właściwą drogę, gdyż zostali uwikłani

w sidła wroga i związani tam.

Żebym się oderwał od wszystkich więzów, które…

trzymają się tego złego świata. Żeby mogli

być uwolnieni, aby stanąć się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie.

Dziękuję, bo wiem, że będziesz działał w odpowiednim

czasie, i że tylko Twoja wola się spełni. W imię

przecudowne Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje

na wieki wieków.

Nasze ciało jest Świątynią Ducha Świętego

W 1 Koryntian 6:19-20 czytamy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, dlatego musimy być bardzo ostrożni przy wykonywaniu aktu poświęcenia. Bo każde naruszenie może zaszkodzić Jego siedzibie w nas. Dlatego musimy prosić o błogosławieństwo na nasze życie, nic więcej do Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *