Co to znaczy modlić się do Boga? Czy to ważne?

W modlitwie chodzi o wyrażenie Bogu tego, co jest w sercu; kiedy rozmawiamy z Panem z całkowitą szczerością, łączymy się z Nim w taki sposób; że spacerując codziennie można poczuć ich obecność bliżej, niemal namacalnie. Ale pytanie brzmi , co to znaczy modlić się do Boga? Czy to ważne?

Jezus, nasz Pan, przemawiał codziennie; i przez długie godziny z Bogiem, i nigdy nie zboczył z Jego zamiaru. Jako wierzący w Boga, zawsze trzeba być z Nim połączonym ; Ten cudowny związek przynosi wiele korzyści, a teraz zrozumiesz, dlaczego rozmowa z Bogiem jest ważna.

Co to znaczy modlić się do Boga?

Chodzi o nawiązanie kontaktu, zwłaszcza ze swoim stwórcą; albo prosić o przebaczenie, odmawiać modlitwę, upuszczać powietrze, między innymi. Kiedy się modlimy, nie mówimy tylko po prostu; wylewamy nasze serca, bo modlitwa do Boga staje się coraz intensywniejsza, żarliwa i pełna nadziei.

Modlitwa do Boga jest niesieniem naszych ciężarów, bez względu na to, jak trudne lub łatwe może to być; walczymy z samym sobą, ponieważ wielokrotnie przyjmujemy Jego wolę, mimo że jej nie rozumiemy.

Modlitwy do Boga muszą mieć w wielkim stylu : pokorę, miłość i strach , aby w ten sposób Pan wysłuchał nas uważniej; Czasami modlitwy mogą wyrażać impotencję, albo dlatego, że coś pożądanego nie zostało spełnione, albo ktoś ukochany odszedł; poddaje się, może dlatego, że zostawiasz swoje projekty w jego rękach, jesteś przepełniony pasją i chcesz być bliżej niego.

Co to znaczy modlić się do Boga? Korzyści z modlitwy do Boga

To działanie przynosi nam ogromne korzyści, ponieważ pomaga nam zdecydować, jakie działanie podjąć lub jaką decyzję podjąć; w okolicznościach życia . Jesteśmy ludźmi i często grzeszymy; ale modlitwa do Boga pomaga nam nie potykać się o ten sam kamień.

Daje nam nowe myślenie; ponieważ jego myśli są wyższe, poza tym jego plany dla nas są doskonałe i przyjemne ; myśl człowieka łatwo ulega zepsuciu, jeśli nie żyje on w ciągłej modlitwie.

Każdy ma sposób bycia i cechy, które odróżniają nas od innych; ale w postawach możemy być podobni, ponieważ postawa pokazuje nasz sposób działania; Bóg może zmienić arogancką i nieprzyjemną postawę na łagodną i serdeczną postawę; przez modlitwę.

Modlitwa daje nam ochronę przed wrogami , nie tylko fizycznymi; także duchowe: „ Albowiem nie walczymy z ciałem i krwią, ale z księstwami, z władzami, z władcami ciemności tego wieku, z duchową niegodziwością w królestwach niebieskich” (Efezjan 6:12). A modlitwa oznacza bycie w pełnej komunii z Bogiem.

Czym jest społeczność z Bogiem?

To całkowite zjednoczenie z Bogiem, umiejętność zrozumienia i przyjęcia Jego woli ; Duch Święty jest kluczem do doskonałej komunii, to był jej brakujący element; aby ludzkość pojednała się z Bogiem. A ten kawałek został przyniesiony na świat przez naszego Pana Jezusa.

Sam Jezus powiedział to w Ew. Jana 16:7 „ Ale mówię wam prawdę: To dla waszej korzyści odchodzę; bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was; ale jeśli odejdę, poślę go do ciebie .” Duch Święty pomoże ci zrozumieć, poprowadzi cię ścieżką, którą Bóg dla ciebie zaplanował.

znaczenie modlitwy

Jest priorytetem, ponieważ prowadzi nas do świętości ; Pomaga nam odpowiadać na nasze pytania. Jest to sposób na ulgę, ponieważ Bóg zawsze chce słuchać skruszonego serca. I jest to lepszy sposób na poznanie Jezusa, odnajdujemy naszą drogę; odwracamy się od zła tylko dlatego, że pragniemy komunii z Bogiem.

Chrześcijanina, który się nie modli, można porównać do ciała bez witamin; że może go zaatakować każdy wirus , zamiast chrześcijanina w doskonałej komunii; W porównaniu ze zdrowym ciałem możesz ćwiczyć swoje ciało i dobrze się odżywiać.

Ćwiczy twój umysł, zmienia twoje myślenie i daje ci mądrość ; i jesz dobrze, bo to motywuje cię do szukania Jego słowa, które jest pokarmem ducha.

Bardzo ważne jest, aby modlić się do Boga

Co to znaczy modlić się do Boga? Czy to ważne? To być w komunii z Bogiem, z doskonałą pomocą Ducha Świętego; Jest to ważne, ponieważ zmienia nas i odróżnia nas od innych. Pomaga zrozumieć jego cel w życiu , stając się naszym priorytetem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *