Boska Modlitwa Walki Duchowej dla Kościoła i Młodzieży Świata!

Podstawowym elementem zarówno dla kościołów, jak i dla społeczeństwa, są nasi młodzi ludzie. Dzisiaj jest zbyt wiele pokus, które często sprawiają, że sami ranią się. Dlatego musimy modlić się za młodzież świata.

Modlitwa za wszystkich młodych i kościoły świata

Król Salomon był bardzo mądry, pisząc „Pamiętaj o Panu w swojej młodości”. Zrobił to, aby młodzi ludzie mieli świadomość, że młodość jest najpiękniejszym etapem życia, ale zawsze powinniśmy pamiętać o Bogu.

Umiłowany Jezu, w tej chwili przychodzę przed Twoją obecność przede wszystkim, aby Ci podziękować, ponieważ przez całe nasze życie nas wspierałeś i ochraniałeś.

Błogosławiony Boże, chciałbym Cię wiecznie dziękować, bo Choć na to nie zasługujemy, dbasz o nas i każdego dnia nas zaskakujesz swoimi cudami, dlatego Cię wysławiam i błogosławię.

Dziękuję Ci, Panie, że choć nie jesteśmy wierni, zawsze jesteś wierny i dbasz o wszystkie nasze potrzeby. Dziękuję Ci za to wielkie miłosierdzie.

W tej chwili, Ja Boże, przychodzę przed Tobą, aby błagać za całą młodzież świata, abyś był z nimi, chronił ich przed złem i prowadził na właściwą ścieżkę.

Proszę, dotknij serc każdego rodzica, aby mogli prowadzić swoje dzieci na właściwej drodze, z mądrością i rozeznaniem, aby mogli zobaczyć, czego wielu młodych ludzi próbuje ukryć.

Panie, chron swoich młodych ludzi, gdy się spotykają z cierpieniem, smutkiem i złamanym sercem. Niech to Ty ich pocieszasz i pomagasz im wydostać się z pustki, w której mogą się znaleźć.

Ojcze Niebieski, w tym czasie powstrzymujemy każdego nieczystego ducha w naszej młodzieży. W potężnym imieniu Jezusa wyrzucamy każdego ducha zła, zamieszania i samobójstwa mocą Twojego słowa.

Boże, właśnie teraz toczymy duchową walkę o nasze dzieci, aby mogły zostać uwolnione i zrozumieć, że Ty jesteś jedynym i potężnym Bogiem.

Kochający Boże, Ty lepiej niż ktokolwiek inny znasz tęsknoty ich serc, Ty wiesz, czego pragną. Weź kontrolę nad ich życiem i niech oddadzą się Tobie.

Panie, ten świat zboczył z drogi, nie ma już wartości, ludzie stracili szacunek i prawie niczego nie zostało, bo wróg przyszedł, aby niszczyć rodziny, małżeństwa i młodzież.

Ale teraz, w mocnym imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, oświadczamy, że nasze dzieci są młodzi, wolni i zwycięscy, a pewnego dnia staną się ludźmi godnymi Ciebie.

Prosze, napełnij ich życie i serce, aby gdy się zagubią, mogli znajdować się w Twojej ręce i odnaleźć wolność, której tak bardzo pragną.

Niech ich serca płoną dla Ciebie i niech ich wargi nie przestają Ciebie wysławiać i adorować, abyś Ty był ich światłem i prowadził ich na właściwą ścieżkę.

Dziękujemy Ci za wszystkie rzeczy, które nam każdego dnia pozwalaś doświadczyć i za tak wiele błogosławieństw, które masz dla nas. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas w każdym momencie naszego życia.

Niech będziesz ich tarczą i sztandarem przez cały czas i niech odnowione zostaną siły młodych, podobnie jak to się dzieje z orłem każdego ranka, aby mogli doświadczyć Twojej miłości.

Boże Izraela, wysławiaj się w każdej rodzinie, w każdym młodym człowieku, w każdym dziecku i starcu. Niech Twoje błogosławieństwo ich otacza od teraz, w błogosławionym i świętym imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Amen.

Biblijne rady dla młodzieży

W Księdze Kaznodziei i Przypowieści znajdziemy wiele bardzo pomocnych wskazówek, które pomogą nam prowadzić naszą młodzież. Ważne jest, aby nasi młodzi mieli świadomość, że każde działanie ma swoje konsekwencje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *