Boska modlitwa Ojcze nasz Wyjaśniona fraza po frazie

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że Ojcze nasz jest modlitwa, którą Jezus skierował do Pana . Nauczyć uczniów, jaka jest właściwa droga modlitwy. Widać w nim, że Jezus użył prostych słów i bez wielu upiększeń. Dzięki czemu daje nam do zrozumienia, że ​​dla Jehowy cenna jest szczerość serca.

Tą modlitwą Jezus uczy nas, że o każdej porze dnia możemy zbliżyć się do Boga. W przeciwieństwie do innych modlitw. Na przykład, co oznacza modlitwa „wyznaję”?Nie jest to rozmowa ze Stwórcą, raczej wymóg religijny . Tak samo, żeby z Nim porozmawiać, trzeba być szczerym, a wtedy On zawsze usłyszy wołanie.

Modlitwa Ojcze nasz wyjaśniona frazami

Chociaż Modlitwa Ojcze nasz jest bardzo jasne, jest wielu ludzi, którzy wciąż nie mogą zrozumieć, co Jezus chciał w nim wyrazić. Ale jeśli przeczytasz to spokojnie, zrozumiesz to znacznie lepiej.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię; w tym zdaniu możemy zobaczyć że Jezus rozpoznaje najświętsze miejsce Boga i uświęca swoje imię, które wznosi się ponad wszystko.

Przyjdź królestwo twoje i bądź wola twoja tu na ziemi, tak jak w niebie; Wtedy Jezus przyznaje, że… królestwo ojca To świat pełen pokoju i sprawiedliwości. Również Ten, który jest Wszechmogący, wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego wyraża frazę „Bądź wola Twoja”.

Daj nam dzisiaj chleba powszedniego; Tutaj widzimy, że tylko Bóg ma moc… pokryć potrzeby zarówno fizyczne, jak i duchowe. Uznajemy również, że potrzebujemy Go i na nim polegamy.

Przebacz wszystkie nasze przewinienia, tak jak przebaczamy tym, którzy nas obrażają; Tutaj Chrystus pokazuje nam, że jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Y popełniamy błędy którym trzeba przebaczyć. Ale tak samo uświadamia nam, że tak jak dokonujemy aktu skruchy, konieczne jest dokonanie go z bliźnim.

Przypomnijmy sobie fragment, w którym proszą Jezusa Chrystusa. Czasy, kiedy trzeba przeprosić brata, a on nawet na to odpowiada siedemdziesiąt razy siedem . Oznacza to, że musisz mieć serce gotowe wybaczyć każdą obrazę.

Nie pozwól, abyśmy wpadli w pokusę i zbaw nas od zła; Tym zdaniem Jezus daje nam do zrozumienia, że ​​jesteśmy słabymi ludźmi, którzy potrafią: ulegać jakiejkolwiek pokusie wroga, dlatego prosimy o Twoją ochronę i aby to On prowadzi kroki.

To Ojcze nasz, to modlitwa powszechna

Ojcze nasz stała się najpopularniejszą modlitwą w każdy wierzący w Jezusa . Tak bardzo, że wielu ludzi włącza to do swoich codziennych modlitw. Więc możemy powiedzieć tak! Jest to modlitwa powszechna. Ponieważ jest znany na całym świecie i jest wielu ludzi, którzy mają go w swoim życiu.

Można znaleźć biblijne odniesienie do modlitwy Ojcze nasz w nowym testamencie w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. Każdy opisuje to na swój sposób, ale znaczenie jest takie samo.

Intencją Jezusa w odmawianiu tej modlitwy było nauczenie swoich uczniów właściwy sposób modlenia się do Ojca . Ponieważ w tamtych czasach zbliżali się do Boga tylko poprzez ofiary składane w świątyni. Dlatego Jezus pokazuje im inny sposób komunikowania się z Ojcem.

Kto mógł wejść do świętego tabernakulum?

W tamtych czasach, jeśli chciałeś mieć łączność z Bogiem, obowiązkowo należało być zakonnikiem świątyni i najświętszego miejsca, bardzo konkretne osoby weszły albo arcykapłana, albo jego naśladowców.

Pozostawiając ludzi na łasce woli człowieka. To tam ta komunia zmienia przebieg naszej historii bo Jezus pokazuje nam, że każdy, kto szuka Najwyższego, z ochotą sercem może się do Niego zbliżyć.

Coś, co jest ważne, o czym należy pamiętać, to to, że Bóg jest zawsze uważny na nasze modlitwy . Ale zainterweniuje, gdy przejmiesz inicjatywę, aby uczynić to częścią twojego życia. Pamiętaj, że chce, abyś zaprosił Go, by zamieszkał w Twoim sercu i miał miejsce w Twojej historii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *