Boska modlitwa Ojcze nasz Wyjaśniona fraza po frazie

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że Ojcze nasz jest modlitwą, którą Jezus skierował do Pana. Nauczył uczniów właściwej drogi modlitwy. Widać w niej, że Jezus użył prostych słów bez wielu upiększeń, co sugeruje, że dla Jehowy liczy się szczerość serca.

Ta modlitwa uczy nas, że o każdej porze dnia możemy zbliżyć się do Boga, w przeciwieństwie do innych modlitw. Na przykład, co oznacza modlitwa „wyznaję”? To nie jest rozmowa ze Stwórcą, lecz wymóg religijny. Aby porozmawiać z Nim, trzeba być szczerym, a On zawsze usłyszy nasze wołanie.

Modlitwa Ojcze nasz wyjaśniona frazami

Chociaż Modlitwa Ojcze nasz jest bardzo jasna, wielu ludzi wciąż nie może zrozumieć, co Jezus chciał w niej wyrazić. Ale jeśli przeczytasz ją spokojnie, zrozumiesz to znacznie lepiej.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. W tym zdaniu Jezus rozpoznaje najświętsze miejsce Boga i uświęca Jego imię, które jest ponad wszystkim.

Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola stanie się tu na ziemi tak, jak jest w niebie. Jezus przyznaje, że Królestwo Ojca to świat pełny pokoju i sprawiedliwości. To także oznacza, że Ten, który jest Wszechmocny, wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego wyraża frazę „Niech Twoja wola stanie się”.

Podaj nam dzisiaj nasz codzienny chleb. Tutaj widzimy, że tylko Bóg ma moc zaspokoić nasze potrzeby zarówno fizyczne, jak i duchowe. Uznajemy również, że potrzebujemy Jego i na Nim polegamy.

Przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcom. Chrystus pokazuje nam, że jesteśmy niedoskonali i popełniamy błędy, za które trzeba przebaczać. Ale także uświadamia nam, że tak jak oczekujemy przebaczenia, potrzebne jest również wybaczenie innym.

Przypomnijmy sobie fragment, w którym proszą Jezusa Chrystusa. Czasy, kiedy trzeba przeprosić brata, a on odpowiada „siedemdziesiąt razy siedem”. To oznacza, że musimy mieć gotowe serce do wybaczenia każdej obrazy.

Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, i wybaw nas od zła. Tym zdaniem Jezus daje nam do zrozumienia, że jesteśmy słabymi ludźmi, którzy mogą ulec pokusie wroga. Dlatego prosimy o Jego ochronę i aby On prowadził nasze kroki.

To Ojcze nasz, modlitwa powszechna

Ojcze nasz stała się najpopularniejszą modlitwą wśród każdego wierzącego w Jezusa. Jest tak powszechna, że wielu ludzi włącza ją do swoich codziennych modlitw. Możemy więc powiedzieć, że jest to modlitwa powszechna, znana na całym świecie i otaczająca życie wielu ludzi.

Biblijne odniesienia do modlitwy Ojcze nasz znajdują się w Nowym Testamencie, w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. Każdy z nich przedstawia ją na swój sposób, ale znaczenie jest takie samo.

Jezus odmawiając tę modlitwę, miał na celu nauczyć swoich uczniów właściwego sposobu modlenia się do Ojca. W tamtych czasach zbliżenie się do Boga możliwe było tylko poprzez ofiary składane w świątyni. Dlatego Jezus pokazuje im inny sposób komunikacji z Ojcem.

Kto mógł wejść do świętego tabernakulum?

W tamtych czasach, jeśli chciałeś mieć łączność z Bogiem, musiałeś być zakonnikiem świątyni lub arcykapłanem albo jego naśladowcą. Pozostawiało to ludzi na łasce woli człowieka. Jednak dzięki Jezusowi ta komunia zmienia bieg naszej historii, ponieważ pokazuje nam, że każdy, kto szuka Najwyższego, z ochotą sercem może się do Niego zbliżyć.

Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg zawsze uważnie słucha naszych modlitw, ale interweniuje, gdy podejmujemy inicjatywę, aby uczynić je częścią naszego życia. Pamiętaj, że chce, abyś Go zaprosił, by zamieszkał w Twoim sercu i miał miejsce w Twojej historii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *