Boska modlitwa końcowa w Eucharystii mszy

Komunia Święta jest jednym z ważnych sakramentów Kościoła chrześcijańskiego. Dlatego nauczenie się tej modlitwy w Eucharystii mszalnej pozwala na lepsze otrzymanie połączenie z duchowym i boskim . Oświetlając drogę cudownych rzeczy w swoim życiu, licząc na moc Wszechmogącego.

Modlitwa o przyjęcie duchowej komunii w Eucharystii

Poświęcenie modlitwy o przyjęcie duchowej komunii daje siłę do rozpoczęcia dnia lepsza motywacja i wiara , osiągając swoje cele. Ponieważ poczujesz ochronę większej istoty, która wylewa energie nadziei.

Panie Jezu Chryste,

daj mi chwałę swojej opieki.

Otrzymując

Święte Ciało.

uwielbiony przez twoją czystość i pokorę,

twój wierny wyznawca

Dedykuję tę modlitwę, aby się postawić

w celu zapewnienia całkowitej ochrony.

Uwielbiam Cię, suwerenny Odkupicielu,

że wkładasz swoje życie,

w celu posprzątania

grzechy tego świata.

szlachetnego serca,

przewodnik duchowy wszystkich chrześcijan.

Pobłogosław mój spacer

opiekuj się moim domem i rodziną.

Korzystam z tego wspaniałego dnia,

ponieważ moja wola

to otrzymać czystość swojej dobroci.

dziękuję i honoruję

błogosławieństwa mojego życia.

Nic nie jest przypadkowe,

Nauczyłem się tego z biegiem czasu.

Za każdym razem, gdy działałem z miłością,

otrzymuję chwałę poprzez pozytywne działania

w mojej podróży

Ponieważ podążam ścieżką Twojej wiary,

moja wdzięczność wzrosła.

Do takich poziomów, które błogosławię

wszystko, co życie mi niesie.

dobry czy zły, to są sytuacje

to mnie zmieni do najlepszej osoby.

Wieczny synu Boży, towarzysz temu

grzesznik i twój sługa.

Chroń moją wolę i wiarę,

przyjmowanie Komunii św.

Wywyższając spokój mojego ciała i ducha.

Jesteś prawdziwym światłem

napełnia mnie złudzeniem, Twoja nieustająca radość.

Czuję doskonałe szczęście

modląc się tą potężną modlitwą.

Umiłowany Jezu Chryste, wysłuchaj mnie.

Nie oddzielaj ode mnie rzeczy chwalebnych,

raczej zwiększa uczucie

i czcij najwyższego Boga.

Twój blask wypełnia radość mojej duszy,

dla Ciebie, mój Chryste Panie.

Właścicielka mojego ducha i pasji,

pozostań na tej ziemi, twoja wizja.

Należy wyjaśnić, twój sakrament,

oferuje przesłania pojednania

z naszą historią.

Niezbędne pojednanie

ze względu na pełne życie.

przestań przeżyć

w tej niesamowitej podróży, którą nam podarowałeś.

Dlatego chcę się podnieść

w duchowy sposób.

Zyskanie siły i skupienia,

odbieranie twojego ciała

co nie powoduje nikogo

zaszkodzić mojemu życiu.

okazując nadzieję

to nie pozwala popaść w niepokój lub strach.

Ufam ci, więc nie ma burzy

może ze mną?

Jesteś schronieniem wszystkich

burze moich ciemnych nocy.

Gdzie w każdym trudnym momencie

Daję sobie pozwolenie, abym mógł oprzeć się na Twoim słowie.

Dziękuję za ten dzień,

wybaw mnie od wszelkiego zła.

Bez wątpienia powierzam Ci moje życie.

Ochoczo,

pragnienia mego serca.

Słuchaj, wołał o pomoc,

zacznij schodzić w dół.

Pomóż mi, zmiłuj się,

Moja nadzieja jest w tobie.

wyraźnie formujące,

dzisiejsze cuda

Z entuzjazmem przyjmuję Twoje ciało.

bo wiem bardzo dobrze

to oczyści moje grzechy.

Obracając mnie za każdym razem

w bardziej zintegrowaną osobę

W każdym sensie.

potrzebuję cię, potrzebuję twojej obrony,

za wszelkie braki równowagi

lub przekleństwo osób trzecich.

wychwalam Eucharystię, ma na sobie

ta ostatnia modlitwa w nocy.

Proszę, cudotwórco,

obdarz mnie tymi cnotami pokoju, pogody ducha,

zrozumienie, empatia i pokora.

Ty, który kiedyś za nas umarłeś,

Przepraszamy za błędy jakie popełniamy.

Ofiara złożona dla Ciebie,

wymusza lepszą kompresję.

Wybaczaj nam w kółko

rzuć niezbędną łaskę,

prowadząc nas w chwilach brania

złe decyzje.

Naprawdę, nie uważam, żeby żywić urazę do nikogo,

jednak twoje słowo mi pomaga!

wiedzieć, co jest poprawne.

Prowadź mnie swoją świętą ręką,

oświetlić mi drogę,

z tą końcową modlitwą.

Amen.

Czy Eucharystia jest ważna?

Ten sakrament jest doktryną, która daje wyznawcom Chrystusa serce katolickiego życia. Istnieje wiele ograniczeń dotyczących parafian, którzy mogą: otrzymać komunię duchową Zachęcam jednak do podjęcia tej modlitwy na zakończenie Eucharystii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *