Boska modlitwa końcowa w Eucharystii mszy

Komunia Święta jest jednym z ważnych sakramentów Kościoła chrześcijańskiego. Dlatego nauczenie się tej modlitwy w Eucharystii mszalnej pozwala na lepsze nawiązanie połączenia z duchem i Bogiem. Oświetla drogę cudownych rzeczy w życiu i przynosi moc Wszechmogącego.

Modlitwa o przyjęcie duchowej komunii w Eucharystii

Poświęcenie modlitwy o przyjęcie duchowej komunii daje siłę, motywację i wiarę do osiągania celów. Poczujesz ochronę większej istoty, która wylewa energię nadziei.

Panie Jezu Chryste,

daj mi chwałę swojej opieki.

Otrzymując

Święte Ciało.

Uwielbiony przez twoją czystość i pokorę,

twój wierny wyznawca

Dedykuję tę modlitwę, aby się postawić

w celu zapewnienia całkowitej ochrony.

Uwielbiam Cię, suwerenny Odkupicielu,

że wkładasz swoje życie,

w celu posprzątania

grzechów tego świata.

szlachetnego serca,

przewodniku duchowy wszystkich chrześcijan.

Pobłogosław mój spacer

opiekuj się moim domem i rodziną.

Korzystam z tego wspaniałego dnia,

ponieważ moją wolą jest otrzymanie czystości Twojej dobroci.

dziękuję i honoruję

błogosławieństwa mojego życia.

Nic nie jest przypadkowe,

Nauczyłem się tego z biegiem czasu.

Za każdym razem, gdy działam z miłością,

otrzymuję chwałę poprzez pozytywne działania

w mojej podróży.

Ponieważ podążam ścieżką Twojej wiary,

moje wdzięczność wzrosła.

Do takich poziomów, że błogosławię

wszystko, co życie mi niesie.

dobry czy zły,

to są sytuacje,

które mnie zmieniają

w lepszą osobę.

Wieczny Synu Boży, towarzysz temu

grzesznikowi i twojemu słudze.

Chroń moją wolę i wiarę,

przyjmowanie Komunii św.

Wywyższając spokój mojego ciała i ducha.

Jesteś prawdziwym światłem

napełniającym mnie złudzeniem, Twoją nieustającą radością.

Czuję doskonałe szczęście

modląc się tą potężną modlitwą.

Umiłowany Jezu Chryste, wysłuchaj mnie.

Nie oddzielaj ode mnie rzeczy chwalebnych,

raczej zwiększaj moje uczucia

i czcij najwyższego Boga.

Twój blask wypełnia radość mojej duszy,

dla Ciebie, mój Chryste Panie.

Właścicielu mojego ducha i pasji,

pozostań na tej ziemi, twoja wizja.

Należy wyjaśnić, że twój sakrament

oferuje przesłania pojednania

z naszą historią.

Niezbędne jest pojednanie

ze względu na pełne życie.

przestań przeżywać

w tej niesamowitej podróży, którą nam darowałeś.

Dlatego chcę się podnieść

w duchowym sensie.

Zyskanie siły i skupienia,

odbieranie Twojego ciała,

co nie szkodzi nikomu

mojemu życiu.

okazując nadzieję,

to nie pozwala popaść w niepokój lub strach.

Ufam Ci, więc nie ma burzy,

która może mnie zniszczyć?

Jesteś schronieniem wszystkich

burz moich ciemnych nocy.

Gdzie w każdym trudnym momencie

daję sobie pozwolenie, abym mógł oprzeć się na Twoim słowie.

Dziękuję za ten dzień,

wybaw mnie od wszelkiego złego.

Bez wątpienia powierzam Ci moje życie.

Ochoczo,

pragnienia mego serca.

Słuchaj, woła o pomoc,

zacznij schodzić w dół.

Pomóż mi, zmiłuj się,

Moja nadzieja jest w Tobie.

Wyraźnie formujące,

dzisiejsze cuda

Z entuzjazmem przyjmuję Twoje ciało.

bo wiem bardzo dobrze,

że to oczyści moje grzechy.

Obracając mnie za każdym razem

w bardziej zintegrowaną osobę

w każdym sensie.

Potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojej obrony,

za wszelkie braki równowagi

lub przekleństwo osób trzecich.

wychwalam Eucharystię,

ma na sobie

ta ostatnia modlitwa w nocy.

Proszę, cudotwórczo,

obdarz mnie tymi cnotami pokoju, pogody ducha,

zrozumienia, empatii i pokory.

Ty, który kiedyś za nas umarłeś,

przepraszam za błędy, które popełniamy.

Ofiara złożona dla Ciebie,

wymusza lepszą kompresję.

Wybaczaj nam w kółko

rzuć niezbędną łaskę,

prowadząc nas w chwilach brania

złych decyzji.

Naprawdę nie uważam, żeby żywić urazę do nikogo,

jednak Twoje słowo mi pomaga!

wiedzieć, co jest poprawne.

Prowadź mnie swoją świętą ręką,

oświetl mi drogę,

z tą końcową modlitwą.

Amen.

Czy Eucharystia jest ważna?

Ten sakrament jest doktryną, która daje wyznawcom Chrystusa serce katolickiego życia. Istnieje wiele ograniczeń dotyczących parafian, którzy mogą otrzymać komunię duchową. Zachęcam jednak do podjęcia tej modlitwy na zakończenie Eucharystii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *