Boska modlitwa, aby podziękować Jezusowi za Jego miłość i udzielone błogosławieństwa

Wszyscy, którzy wierzymy w Jezusa, wiemy, że dzięki Niemu możemy cieszyć się każdym małym błogosławieństwem, które życie nam daje. W Biblii znajdują się wersety dziękczynne, które to potwierdzają. Podobnie rozumiemy, że to dzięki Jego ofierze na krzyżu jesteśmy godni miłości Jezusa Chrystusa.

Modlitwa dziękczynna do Jezusa za wszystkie otrzymane błogosławieństwa

Ważne jest, aby jako Dzieci Boga i wierni Jezusowi Chrystusowi byliśmy wdzięczni za każdy Jego cud. Pamiętajcie, że nawet nie zasłużywszy, oddał za nas swoje życie. Dlatego to Jego miłość uwalnia nas od wszelkiego zła, które istnieje na ziemi.

Panie Jezu, w tej chwili przychodzę przed Tobą. Dziękuję za każde z nich, błogosławieństwa, którymi mnie obdarzyłeś przez cały przebieg mojego życia. Dziękuję, bo to dzięki Twojej miłości i miłosierdziu mogę być osobą, którą jestem.

Dziękuję za moją rodzinę, za mojego partnera, moje dzieci, moich rodziców i każdego z tych, którzy mnie otaczają. Dziękuję, bo masz dla mnie zdrowie i dobre samopoczucie.

Wybacz moje zniewagi wobec Ciebie, za czasy, kiedy Cię zawiodłem i byłem samolubny i nieludzki wobec mojego bliźniego. Przepraszam, bo myślałem tylko o sobie i zapomniałem, że są ludzie, którzy czekają na głos zachęty.

Umieść we mnie serce chętne do służenia Tobie i służenia każdemu, kto potrzebuje. Pokaż, że żyjesz we mnie, abym mógł przezwyciężyć swoje ludzkie słabości i złe myśli.

Daj mi pokorny duch, gotowy do pomagania i służenia innym. Panie, pozwól mi głosić Twoją Ewangelię, gdziekolwiek pójdę, i dzielić się wszystkimi cudami, które zrobiłeś w moim życiu, z miłością do tej ludzkości.

Ponieważ nawet będąc niezasłużonymi ludźmi, zstąpiłeś ze swojej chwały i majestatu. Przyszedłeś na ziemię, by cierpieć upokorzenie i zniewagi z miłości do każdego z nas.

Dlatego w tej godzinie wysławiam Cię i wywyższam Twoją istotę. Bo nie ma innej nazwy daniej ludziom, przez którą moglibyśmy być zbawieni.

Dlatego oddaję Ci moje życie i moje serce. Abyś był nade mną, przejmując kontrolę nad moją całą istotą. Użyj mnie jako instrumentu w Twojej pracy i pozwól mi być światłem w ciemności tego świata.

Spójrz miłosiernym wzrokiem na tych ludzi, którzy zwątpili w Twoje istnienie, i pozwól im znaleźć prawdę i opuścić błąd, w którym się znajdują.

Niech oddadzą swoje serca i niech to będziesz Ty, pokazując im właściwą drogę, żeby mogli być częścią Twojego Królestwa, żeby rozpoznali, że tylko Ty jesteś prawdziwy i że nie ma innego Boga jak Ty.

Panie, zmiłuj się nad tym światem, który został oszukany przez pułapki wroga i gdzie przychodzą bluźnić Tobie. Niech ludzie zrozumieją, że to przez Ciebie. Że jesteśmy błogosławieni i że to dzięki Twojej ofierze na krzyżu możemy się przedstawić naszemu Ojcu Niebieskiemu.

Dziękuję, że od początku wybrałeś mnie i całą moją rodzinę, żebyśmy mogli Cię poznać i żebyś był częścią naszego domu. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jesteś mocną skałą, która nas podtrzymuje.

Bez Twojej obecności nasze życie byłoby pozbawione sensu. Dziękujemy za to, że jesteś obecny w każdej chwili i słuchasz naszych modlitw.

W błogosławionym i świętym imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki.

Amen.

Czy Jezus jest naszą drogą do Ojca?

Jedynym sposobem, aby dotrzeć do Stwórcy, jest Jezus. To oznacza, że jeśli chcesz przywrócić bliskich oddalonych od Boga, musisz przyjąć Chrystusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela. W Biblii czyta się, że ten, kto wierzy w Syna Bożego, nie jest już potępiany, a każdy, kto Mu nie ufa, jest już skazany na karę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *