Boska modlitwa, aby podziękować Jezusowi za Jego miłość i udzielone błogosławieństwa

Wszyscy, którzy wierzymy w Jezusa, wiemy, że dzięki Niemu możemy się cieszyć każde małe błogosławieństwo jakie życie nam daje. W Biblii znajdują się wersety dziękczynne, które to potwierdzają. Podobnie rozumiemy, że to przez jego ofiarę na krzyżu jesteśmy godni miłości Jezusa Chrystusa.

Modlitwa dziękczynna do Jezusa za wszystkie otrzymane błogosławieństwa

Ważne jest, aby jak Dzieci Boga i ludzie wierni Jezusowi Chrystusowi, bądźmy wdzięczni za każdy z Jego cudów. Pamiętajcie, że nawet nie zasłużywszy, oddał za nas swoje życie. Dlatego to właśnie Jego miłość uwalnia nas od wszelkiego zła, jakie istnieje na ziemi.

Panie Jezu, w tej chwili przychodzę przed

ty. Dziękuję za każdego z nich

błogosławieństwa, którymi mnie obdarzyłeś

przebieg mojego życia. dziękuję, bo

To twoja miłość i miłosierdzie

być osobą, którą jestem.

Dziękuję za moją rodzinę, za mojego partnera, mój

dzieci, moi rodzice i każdy z tych, którzy…

otaczać. Dziękuję, bo masz

przyznane zdrowie i dobre samopoczucie.

Wybacz moje zniewagi wobec Ciebie, na czasy

że cię zawiodłem i byłem samolubny i

nieludzki z moim bliźnim. przepraszam, bo

Myślałem tylko o sobie i zapominam o tym

są ludzie, którzy czekają na głos zachęty.

Umieść we mnie serce chętne

służyć wam i służyć każdemu, kto

potrzebować. Że pokazuję, że żyjesz

we mnie, abym mógł przezwyciężyć swoje człowieczeństwo

i moje złe myśli.

Daj mi pokornego ducha, który…

chętnie pomagać i służyć innym.

Panie, pozwól mi głosić Twoją ewangelię,

Gdziekolwiek pójdę. którą dzielisz

wszystkie cuda, które zrobiłeś

w moim życiu i z miłości do tej ludzkości.

Ponieważ nawet będąc niezasłużonymi ludźmi,

Odarłeś się ze swojej chwały i majestatu.

Przyszedłeś na ziemię, by cierpieć upokorzenie

i znęcanie się z miłości do każdego z nas.

Dlatego w tej godzinie wywyższam cię i

Wysławiam twoją istotę. Bo nie ma innej nazwy

dane mężczyznom, przez co

możemy być zbawieni.

Dlatego w I oddaję Ci moje życie

i moje serce. Abyś był sobą,

przejmując kontrolę nad całą moją istotą. Użyj mnie

jako instrument w Twojej pracy i że mogę

bądź światłem w ciemności tego świata.

Spójrz na każdego miłosiernym wzrokiem

ludzie, którzy zwątpili w twoje istnienie,

i pozwól im się zastanowić i pozostawić

błąd, którego zostały znalezione.

Niech oddadzą swoje serca i niech to będzie Ty,

pokazując im właściwą drogę, aby

Więc są częścią twojego królestwa. że oni rozpoznają

że tylko ty jesteś prawdziwy i że to nie istnieje

inny Bóg taki jak Ty.

Panie, zmiłuj się nad tym światem, który ma…

oszukany przez pułapki wroga

i przyszli wam bluźnić. że ludzie

może zrozumieć, że to przez ciebie.

Że jesteśmy błogosławieni i że to dzięki Tobie

ofiara na drewnie krzyża, abyśmy mogli”.

przedstaw się naszemu Ojcu Niebieskiemu.

Dziękuję, bo od początku ja

wybrałeś mnie i całą moją rodzinę, aby

moglibyśmy cię poznać i dzięki temu będziesz częścią

domu. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jesteś

mocna skała, która nas podtrzymuje.

Bez Twojej obecności nasze życie nie miałoby

bezsens. Dziękujemy za bycie

obecny w każdej chwili i słuchać

zdania.

W błogosławionym i świętym imieniu twojego syna

Jezus Chrystus. Który żyje i króluje wiecznie

i na wieczność.

Amen.

Czy Jezus jest naszą drogą do Ojca?

Jedynym sposobem, w jaki możemy dotrzeć do Stwórcy, jest Jezus. Co oznacza, że ​​jeśli chcesz odzyskać bliskich oddalonych od Boga, musisz przyjąć Chrystusa jako swojego tylko Pan i Zbawiciel . W Biblii czyta się fragment, w którym rozważa się, że ten, kto wierzy w Syna Bożego, nie jest już potępiany, każdy, kto Mu nie ufa, zostaje ukarany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *