Boska modlitwa, aby podziękować Bogu i być prowadzonym przez Ducha Świętego

Aby zrozumieć słowo Boże, zawsze trzeba sięgnąć po poradę ewangelii. W ten sposób możemy zrozumieć to, co jest istotne – wdzięczność za to i wagę prowadzenia naszej drogi przez Ducha Świętego. Musimy wyrażać błogosławieństwo, gdy tylko możemy, aby potwierdzić naszą wiarę we wszystko, co jest nam dane.

Błogosławiona modlitwa dziękczynna do Boga pod przewodnictwem Ducha Świętego

Podczas studiowania Biblii modlitwa do Ducha Świętego jest niezbędna, aby być pod wpływem Bożych błogosławieństw. Dokonują się wtedy duże zmiany w naszym życiu. Wyrażając miłość i wierność, odmawiamy następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, dzisiaj klęczę

przed Tobą i dziękuję

za to, że jesteś moim przewodnikiem i światłem

zapal mi drogę.

Także odkładam w Twoje ręce, Duchu Święty

i proszę, nie pozwól mi dryfować

i zgubić się w tym świecie

pełnym niegodziwości.

Uważam, że możesz nauczyć mnie wartości

i poznać Twoje słowo

współczujące patrzenie na mnie

i trzymanie mnie za rękę.

Nigdy nie pozwól, aby opuścić

niebiańskie stowarzyszenie.

Ponieważ bez Twojej obecności

zgubiłbym się.

Ty sam, miłosierny Panie,

czy możesz znieść moje

trudności w tym życiu.

Dlatego potrzebuję Twojego spojrzenia

miłość zauważ mnie i

niech Duch Święty będzie

moim przewodnikiem podczas tego trudnego

przejścia i bólu.

Mam uczucie, że twoja moc mnie oświeca

w każdej trudności, z którą się spotykam,

więc wiem, że nie jestem

sam i walczysz za mnie.

Bądź jak ochronna tarcza

jak ojciec, który chroni syna,

w każdej trudnej chwili.

Proszę, niech zły…

nie dotyka mojego życia i przynajmniej

odstrąć go ode mnie.

Pokaż mu swoją niezwykłą moc,

bo jesteś moim umiłowanym Bogiem.

Duchu Święty, dziękuję Ci,

że jesteś moim przewodnikiem na tej ziemi

bankructwa, które nie wie, gdzie

należy pójść w Twoje ślady.

Wielu znajduje swoją drogę

nad przepaścią i nie zwraca na to uwagi,

do którego Zbawiciel

nas zaprasza.

Ale Ty interweniujesz

dla tych z nas, którzy wierzą w Ciebie,

zawsze trzymasz nas

na ścieżce prawdy

i znajomości Twojego słowa,

które zostawiłeś dla wszystkich.

Dlatego tak ważne jest

podejść do miłości Boga,

i dzięki temu żyć w pokoju

i spokoju.

Uwierz, że będziemy szczęśliwi

w tym cennym życiu

które nam dał,

nasz Stwórca.

To jest okazja,

która zaczyna się każdego ranka,

gdzie mamy wszystkie

potrzebny komfort i

oferujesz nam

błogosławiony szlak

Z rozwiązaniem dla

każdego problemu, z którym się zmierzasz

po tej drodze.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić,

co są trudnościami

Równocześnie, możemy również

podjąć decyzję, aby się od Ciebie oddalić.

Ale to nigdy się nie stanie,

ponieważ nasza wierność

i miłość do Ciebie, nie wyobrażaj sobie

porównywalną z

bezmiarami nieba

Nie pozwól, Panie drogi,

niech popadnę w potępienie,

i złam mnie.

Porusz mnie z twardych,

i ja również proszę,

aby złagodzić moje serce.

Na koniec proszę Cię

Wybacz mi moje grzechy,

to jest dla mnie ważne

by być czystym od wszystkiego

co może Cię obrazić.

Przepraszam, że czasami się źle zachowuję

i robię błędy.

Proszę, nie opuszczaj mnie,

Potrzebuję Cię w moim życiu.

Amen.

Czym jest Psalm 107:8-9?

To pytanie jest w pełni zgodne z modlitwą, ponieważ zawiera bardzo ważne przesłanie, które mówi o Miłosierdziu Pana. Musimy zawsze dziękować, bo On jest naszym największym żywicielem i dokonuje cudów dla najbardziej potrzebujących. Szczególnie okazuje miłość dzieciom, chroniąc je w chrześcijańskiej modlitwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *