Boska katolicka modlitwa o chore dzieci Wkrótce wyzdrowieją!

Wznoszenie modlitwy do Boga to coś, co powinniśmy robić każdego dnia. Pamiętaj, że przez modlitwę możemy zbliżyć się do naszego Ojca Niebieskiego. Kiedy się modlimy, musimy być pewni, że Bóg nas słucha i że wysłucha naszych próśb.

Jak powinienem się modlić o uzdrowienie chorego dziecka?

Nie ma nic czystszego niż dziecko. Sam Jezus powiedział swoim uczniom: „Niech dzieci przyjdą do mnie, bo do nich należy Królestwo Niebieskie” (Mateusza 19:14). Dlatego, modląc się o uzdrowienie chorego dziecka, powinniśmy postępować w następujący sposób:

Kochany Boże, w tej chwili stoję przed Tobą,
chwalę i błogosławię Twoje imię,
Jesteś Królem królów i Panem panów!
I przez Twoje Słowo wszystko się stało,
nawet liść z drzewa nie spada z gałęzi, jeśli na to nie pozwalasz.
W tej chwili padam na twarz w Twojej obecności,
prosząc o łaski dla każdego dziecka,
które cierpi na jakąś chorobę.
Panie, Ty znasz każdego z nich lepiej niż ktokolwiek inny.
Panie, wszystkie dzieci na świecie są Twoje,
i kochasz je wielką miłością, są dla Ciebie cenne.
Dlatego teraz proszę Cię, byś wyciągnął uzdrawiającą dłoń do każdego dziecka,
które cierpi z powodu choroby.
Niech Twój Duch Święty zstąpi na każde z nich,
i niech Twoja potężna ręka odnowi swoją moc.
Niech poczują Twoją miłość, Panie,
poprzez władzę, jaką nam dałeś,
i w imię Twego Syna Jezusa Chrystusa,
związuję każdego ducha choroby.
Dzięki Twojej mocy wszyscy są związani,
wysłani na opuszczone miejsca, aby ogłosić uzdrowienie
w każdym dziecku i niemowlęciu na świecie,
ponieważ uwolniłeś ich od wszelkiego bólu,
a choroba zostala pokonana na krzyżu Kalwarii.
Tam zapłaciłeś za nasze grzechy,
a przez tę ofiarę wszystkie choroby są już anulowane.
W imię Jezusa, Panie, niech to Ty pracujesz w każdym szpitalu,
byś był pocieszeniem w trudnych chwilach.

Panie, teraz proszę Cię, abyś był sobą,
i wybaczył wszelkie przewinienia, jakie rodzice
tego dziecka mogą popełnić.
Proszę Cię o wybaczenie, jeśli w chwilach udręki i rozpaczy
możesz zostać obrażony, ale proszę Cię, nie bierz tego pod uwagę.
Proszę Cię, daj im siłę, którą potrzebują,
aby byli wsparciem, czego tak bardzo potrzebują Twoje dzieci.
Umacniaj ich, niech nie załamują się pod wpływem trudności,
pokaż, że jesteś ich ucieczką.
Boże Izraela, jesteś wielki i potężny!
Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, podobnie jak Jezus,
który uzdrowił wielu potrzebujących.
Wiem, że Ty, swoją ogromną mocą, możesz to zrobić.
Ale muszą Cię szukać w Duchu i Prawdzie,
naucz ich drogi, którą muszą podążać,
by Cię znaleźć i znaleźć moc na Twoich ścieżkach.
Jeśli tak jest według Twojej woli, niech się dokonają cuda uzdrowienia,
w zgodzie z wiarą ich serc.
Ale jeśli zdecydowałeś, że potrzebujesz tego anioła w niebie,
daj im siłę, by zaakceptować stratę i pozostać mocnymi
na Twoich drogach, być wiernymi Tobie, bo mówisz w swoim
Słowie, że jesteś naszą ucieczką i naszym schronieniem,
i tylko pod Twoją opieką możemy żyć w pokoju.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, bo wiem, że usłyszałeś moje wołanie,
i że wszystko stanie się zgodnie z Twoją wolą.
Dziękuję Ci za wszystko, co nam dajesz,
i za to, że bez zasług naszych, darzysz nas swoją łaską miłości.
Błogosławiony bądź na wieki wieków,
Amen.

Jakie fragmenty Biblii możeem zacytować w celu uzdrowienia?

Jeśli chcesz zacytować fragment Biblii w celu uzdrowienia, możesz zacytować Psalm 91:1-4, lub przeczytać Psalm 41, gdzie znajdziesz piękne słowa o uzdrowieniu. Innym odpowiednim odniesieniem jest Psalm 23, w którym oświadczamy, że Pan jest naszym Pasterzem i nie brakuje nam niczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *