3 potężne katolickie modlitwy o więźnia i jego szybkie uwolnienie!

Kiedy człowiek jest pozbawiony wolności, dzieje się tak dlatego, że jest winny jakiegoś przestępstwa lub wykroczenia. Oznacza to, że zignorowałeś a prawo ustanowione przez człowieka ale niezależnie od tego, czy jest winny, czy nie, możemy skorzystać z każdej z tych modlitw o jego szybkie uwolnienie.

Potężne modlitwy o szybkie uwolnienie więźnia

Nie jest tym samym odmawianie modlitwy za niewinnego więźnia, co za winnego, ponieważ konieczna jest skrucha z serca i poddanie się Panu, aby bądź przebaczony za twój grzech! i skutecznie skrócić wyrok w celu szybkiego zwolnienia.

Panie Wszechmogący Ojcze, zwracam się do Ciebie z dziękczynieniem

za to, że żyje, za to, że mogę oddychać,

i za to, że jesteś ze mną przez cały czas, dziękuję.

Panie, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi z Tobą porozmawiać,

bo pomimo okoliczności

Nadal mogę z tobą porozmawiać.

Proszę o przebaczenie, Panie Boże wszechmogący,

za moje grzechy, te, które ranią, ranią

i krzywdzić inne swoje dzieci. Przepraszam,

Panie, proszę o przebaczenie za ten wyczyn, którego się dokonałem

całą esencją mojej istoty i mojej duszy,

Chcę ci całkowicie dać.

Pokaż mi właściwą drogę, mój Boże,

i uwolnij mnie od tego potępienia, ponieważ Twoja moc

jest większa niż prawa ludzi,

niech poznają skruchę

i poddaję się tobie, oby taka była twoja wola”.

by skrócić czas spędzony w więzieniu.

Obiecuję zapłacić moją winę i modlić się za moich wrogów,

wybacz kto mnie zranił,

i życzę wszystkim błogosławieństw tym ludziom

że źle potraktowałem, proszę Cię o spokój dla mego serca,

i dla tych, którzy mnie więzią,

Kocham Cię i potrzebuję Cię Ojcze.

Amen.

Wszechmogący Boże, stoję przed Tobą

dziękować, bo kiedy otwieram oczy

każdego ranka mogę się cieszyć

cudów życia, za pozwolenie mi żyć

zgodnie z twoją wolą, dziękuję

za Twoją bezwarunkową miłość do nas wszystkich.

Proszę Cię, Ojcze, o przebaczenie moich grzechów,

i wyznaję z całego serca moją skruchę,

za moje złe czyny, kto jest lepszy od ciebie

spojrzeć na moje serce, Panie,

i rozumiem powody moich działań,

oczyść moje złe myśli.

Daj mi mądrość, abym zrozumiał Twoje plany.

W tym dniu proszę o wolność tego więźnia, Panie

związani prawami ludzi,

Proszę Cię o przebaczenie ich grzechów,

i abyś wskazał mu drogę zgodnie ze swoją wolą,

Tylko Ty, Panie, jesteś w stanie osądzać.

Tylko twoja boskość może decydować przeznaczenie

życia człowieka, Proszę o szybkie zwolnienie

na który każdy zasługuje. Pozwól, Ojcze, otworzyć

bramy więzienia zgodnie z twoją wolą.

Dziękuję Ci umiłowany Ojcze za zajęcie się moim wołaniem.

Amen.

Nasz Ojcze, który mieszka w niebie.

Boże, wysłałeś swojego jedynego syna na ziemię

o przebaczenie naszych grzechów,

i pokaż nam drogę do zrobienia,

Oddaję mojego brata w twoje ręce

który jest obecnie w więzieniu.

Wszyscy jesteśmy braćmi na twoich oczach,

Panie, tak jak Jezus Chrystus walczył i oddał swoje życie!

być niewinnym od przebaczenia grzechów,

Proszę o wybaczenie wszystkim więźniom, którzy upadli

pod panowaniem mężczyzn,

nie pozwól im cierpieć bez powodu.

Jeśli w sercu powinno być zło,

Proszę Cię, umiłowany Ojcze, okaż im swoją miłość,

daj mu szybkie zwolnienie, aby wszyscy ci więźniowie…

niech wyjdzie chwalić Twoje imię,

bo tylko twoja jest chwałą i całą chwałą,

To będzie dla ciebie, Boże Izraela, obrońco sprawiedliwych.

Dziękuję za wysłuchanie mojej prośby, mój Panie,

i niech wszystko dzieje się zgodnie z Twoją wolą,

skoro twój czas jest doskonały i wszystko ma swój powód,

Niech będzie to szybkie zwolnienie zgodnie z Twoją decyzją,

Bardzo Ci dziękuję za przybycie, kochany Ojcze.

Amen.

Dobrze jest modlić się za winnego więźnia

Jeśli ktoś żałuje z serca i zwraca się do Pana, wszystkie twoje grzechy będą wybaczone! Dlatego możesz odmówić modlitwę sędziego sprawiedliwego, którym jest ten sam Pan Jezus, który przyszedł na świat o przebaczenie. Niezależnie od czynów mężczyzn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *