3 potężne katolickie modlitwy o więźnia i jego szybkie uwolnienie!

Kiedy człowiek traci wolność, dzieje się to z reguły z powodu winy za pewne przestępstwo lub wykroczenie. Oznacza to, że osoba ta zlekceważyła „prawo ustanowione przez ludzi”, jednak niezależnie od tego, czy jest winna czy nie, możemy przypominać te modlitwy o jej szybkie uwolnienie.

Potężne modlitwy o szybkie uwolnienie więźnia

Odmawianie modlitwy za niewinnego więźnia różni się od odmawiania jej za winnego, ponieważ wymaga to pokory i poddania się Panu, aby uzyskać przebaczenie za swoje grzechy i skrócić wyrok w celu szybkiego uwolnienia.

Panie Wszechmogący Ojcze, zwracam się do Ciebie z wdzięcznością

za to, że żyję, za możliwość oddychania,

i za to, że jesteś ze mną przez cały czas, dziękuję.

Panie, dziękuję Ci, że dajesz mi możliwość rozmowy z Tobą,

pomimo okoliczności,

Nadal mogę z Tobą rozmawiać.

Proszę o przebaczenie, Panie Boże wszechmogący,

za moje grzechy, te, które ranią,

i krzywdzą innych Twoje dzieci. Przepraszam,

Panie, proszę o przebaczenie za moje czyny,

które są częścią mojej istoty i mojej duszy,

Chcę się całkowicie oddać Tobie.

Pokaż mi właściwą drogę, mój Boże,

i uwolnij mnie od tego potępienia, ponieważ Twoja siła

jest większa od praw człowieka,

niech poznają skruchę,

i poddam się Tobie, niech Twoja wola zostanie spełniona.”

aby skrócić czas spędzony w więzieniu.

Obiecuję zrekompensować swoją winę i modlić się za moich wrogów,

wybaczając tym, którzy mnie zranili,

i życzę wszystkim błogosławieństwa tym osobom,

których źle potraktowałem, proszę Cię o pokój dla mojego serca,

i dla tych, którzy mnie więzią,

Kocham Cię i potrzebuję Cię, Ojcze.

Amen.

Wszechmogący Boże, stoję przed Tobą

z wdzięcznością, za to, że kiedy otwieram oczy

każdego ranka, mogę cieszyć się

cudami życia, za możliwość życia

zgodnie z Twoją wolą, dziękuję Ci

za Twoją nieograniczoną miłość dla nas wszystkich.

Proszę Cię, Ojcze, o przebaczenie moich grzechów,

i wyznaję całym sercem moją skruchę,

za moje złe czyny, które nie mają nic wspólnego z Tobą

Patrz na moje serce, Panie,

i zrozum powody mojego postępowania,

oczyść moje złe myśli.

Daj mi mądrość, abym zrozumiał Twoje plany.

W tym dniu proszę o uwolnienie tego więźnia, Panie,

którego więzy są związane z prawami człowieka,

Proszę o przebaczenie jego grzechów,

i abyś wskazał mu drogę zgodnie ze swoją wolą,

Tylko Ty, Panie, masz władzę do sądzenia.

Tylko Twoja boskość może decydować o losie

człowieka, Proszę o szybkie uwolnienie

dla tych, którzy na nie zasługują, Ojcze, pozwól mi otworzyć

bramy więzienia według Twojej woli.

Dziękuję Ci umiłowany Ojcze, że wysłuchałeś mojej prośby.

Amen.

Dobrze jest modlić się za winnego więźnia

Jeśli ktoś szczerze żałuje i zwraca się do Pana, wszystkie grzechy zostaną mu przebaczone! Dlatego możesz modlić się do sprawiedliwego Sędziego, którym jest ten sam Pan Jezus, po to, aby uzyskać przebaczenie. Bez względu na czyny osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *