3 modlitwy o duchową walkę zapisane w Biblii Bardzo mocne!

Wojna duchowa to niekończąca się walka, którą my, wierzący, toczymy codziennie. Ponieważ ten świat jest pełen oszustw i ziemskich przyjemności, które służą odwróceniu nas od głównego celu, jakim jest życie tak, jak nauczył nas Chrystus. W tym sensie, jeśli chcesz wiedzieć jak wykonać modlitwę o duchową walkę tutaj mówimy.

Modlitwy o stoczenie duchowej bitwy

ten modlitwy, które służą do zmierzenia się z duchowymi walkami Są bardzo ważne. Dlatego w przypadku, gdy przygotowujesz się do walki w codziennej walce, musisz to zrobić, wznosząc do Pana modlitwę chrześcijańską na wysokim poziomie.

O Ojcze Uniwersalny,

Ty, który jesteś stwórcą nieba i ziemi,

W tym dniu przychodzę błagać o towarzyszenie mi

jestem w drodze, toczyć wojnę przeciwko złemu.

Ty, który dobrze wiesz, że walki nas, wierzących,

sprzeciwiają się władzom i autorytetom dominującym nad światem.

I są dalekie od prawdy

którego nas nauczyłeś

Błagamy, aby dzisiaj

przyjdź do nas i chroń nas swoim niewidzialnym płaszczem.

Proszę, dobry Ojcze, daj mi swoją tarczę

aby zło tego świata nas nie zepsuło.

I że siły zła, które działają z ciemności,

nie mogą mnie oszukać.

Bo chociaż żyję na tym świecie,

moje bitwy i broń nie są zwykłe,

i jest to najpotężniejsze narzędzie przeciwko złu

są Wiarą i Nadzieją, które złożyliśmy w Ojcu i Zbawicielu.

Więc drogi Boże,

Ty, który masz moc zakończenia ciemności,

Prosimy, aby w Twoim niezmierzonym miłosierdziu

odpędź zło tego świata, dla nas do osiągnięcia

osiągnąć obietnicę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Amen.

Bracia,

Dziś mówię wam, abyście wznieśli piękną modlitwę do Ojca,

prosić Go, aby dał nam siłę,

bo ziemia jest miejscem skarg i problemów,

które mogą nas zepsuć.

Dlatego mówię ci, żyj na tym samolocie

jakbyśmy byli pielgrzymami.

Bo ten świat jest pełen ziemskich przyjemności,

które prowadzą każdą duszę na zatracenie.

Należy pamiętać, że główne

bronią złego jest zamieszanie,

więc musimy prosić Boga Stwórcę,

zawsze dawaj nam mądrość

i oświetlić ścieżki, którymi podróżujemy.

Aby zło, które kryje się w ciemności

nie udaje nam się zepsuć naszego chodzenia.

Przypuszczam, że,

boski duch Pana, chodź z nami i możesz

pomóż nam czasami

kiedy najbardziej tego potrzebujemy.

Bo ze zbroją Bożą,

uda nam się oprzeć najgorsze dni

z największą stanowczością.

Amen.

Ojcze, Ty, który nam to powiedziałeś

w Tobie musimy pozostawić nieszczęścia i troski,

skoro rozumiesz, że ten świat

jest pełen problemów.

Ty, który wskazałeś nam drogę,

i powiedziałeś, że powinniśmy być czujni,

ponieważ zły zawsze się czai.

Dlatego dzisiaj wszyscy Twoi słudzy przychodzą prosić Cię o:

obsyp nas swoją łaską i chwałą, Cóż, dzień, który się zaczyna

będzie pełen zwycięstw w twoim imieniu.

I to jest, że odkąd się budzę, zaczyna się moja duchowa wojna,

ponieważ rozumiem, że zły przychodzi mnie kusić,

z tysiącami ziemskich przyjemności,

i w Twoim imieniu będę się starał stawiać opór, umiłowany Ojcze.

Dlatego zawsze pytam,

i błagam Cię, Panie,

niech twoja boska moc nigdy nie odejdzie ode mnie.

I aby twoja światłość i najwyższa mądrość,

mnie też nie opuszczaj i tym samym nie wpadaj w pułapki

i zamieszanie, które zły skrywa każdego dnia.

O to modlę się codziennie

aby nie grzeszyć w pokusie.

I moim ochoczym duchem

Dzień uda mi się zakończyć zwycięsko,

w Twoim imieniu, mój Panie.

Cóż, wszystko mogę w tobie zrobić,

skoro mnie wzmacniasz a twoja rózga mnie trzyma

We właściwy sposób.

Amen.

Jak stawić czoła duchowej wojnie?

Najlepsza droga do wyjść zwycięsko z duchowej walki to zwrócenie się do Ojca poprzez modlitwę interwencyjną na wysokim szczeblu. Ponieważ w tym prosimy Boga, aby nas prowadził i oświecał na naszej drodze, aby pokusy złego ducha nie dotknęły nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *