3 Cudowne Skuteczne Modlitwy do Dziewicy Światła

Dziewica Światła ma wielką moc nie tylko w naturze, ale także w ludziach, którzy do niej przychodzą. To ta sama Niepokalana Maryja, która zawsze pozostaje w towarzystwie aniołów i cherubiny.

3 modlitwy do Matki Bożej Światła, aby prosić o pomoc i rozwiązać problemy

Modlitwy powierza się Maryi Pannie, ponieważ są cudowne, a Ona potrafi wysłuchać, a także czynić możliwą każdą przysługę. Zawsze powinieneś się do niej modlić w żarliwy sposób.

Święta Dziewico Światła,

oddaję w Twoje ręce wszystkie

konflikty, które istnieją w moim życiu

teraz.

Zwłaszcza ci, którzy wydają się

więksi ode mnie i trudni

do rozwiązania w moich rękach.

Ale dla Ciebie i Twojej wielkiej mocy,

Wszystko jest możliwe!

Czy możesz mi pomóc w tym, czego potrzebuję?

Mam wiarę i nadzieję,

że otrzymam cud miłości.

Bo dasz mi złoty klucz

przez modlitwę,

otworzyć drzwi, które…

są zamknięte.

W ten sposób mogę uniknąć

jakichkolwiek przeszkód, które

wstawiają się na moją drogę.

Miła Dziewico Światła,

Ufam Twojej nieskończonej mocy

i miłosierdziu Twoich modlitw.

Wiem o tym cały czas

jesteś po mojej stronie, błogosławisz

każdy krok, który czynię.

Wiem, że Twoje światło jest ogromne i skoncentrowane

które oświetla moje istnienie,

dając mi nowe, pozytywne powody.

Ufając Tobie,

zdobędę rozwiązania

i w ten sposób rozwiązać wszystkie problemy.

Zostaw za sobą mękę i lęki,

bo nie są potrzebne i są

zasadniczym ciężarem.

Wiem, że możesz czuć i słyszeć

troskę mojego serca.

Dziękuję Ci za nauczenie mnie błagania

w taki sposób i za odpowiedź mi

na wszystkie prośby.

Czuję się bardziej spokojny i zrelaksowany

z pomocą, która jest potrzebna

w tym, czego potrzebuję.

Amen.

Błogosławiona Dziewico światłości,

Proszę o spokój i pogodę ducha

absolutne, gdy czekam

aby wszystko było jak dawniej.

Ponieważ wiem, że tak się dzieje,

To jest wola Pana i…

będzie miał jakieś nauczanie.

Więc daj mi zrozumienie

zobaczyć to w ten sposób i

zaakceptuj to.

Serdecznie proszę,

aby to tak się poprawiało.

Potrzebuję głębokiej zmiany

w swoim życiu, która pozwoli mi iść naprzód.

Ale to, do czego pobudza mnie prawda,

to uzyskanie spokoju umysłu

i uwolnienie od złej energii.

Jeśli jest w moim życiu

Błogosławiona Dziewico Światła!

Ktoś, kto chce mi zrobić krzywdę,

Zabierz go ode mnie natychmiast, proszę.

Usuń to i nie pozwól

szukać tego i bardzo

chyba że to brakuje.

Dziękuję Ci nieskończenie,

za Twoje odkupienie i miłosierdzie,

że musisz odpowiedzieć na moje prośby.

W Twojej duszy jest tylko dobro i pokora,

pomimo wielkiej mocy i

skomplikowanego skrzyżowania, które masz.

Obiecuję,że będę Ci ufał

przez resztę mojego życia.

Amen.

Miła Dziewico Światła,

pomóż mi uwolnić moje serce

od gniewu, który w sobie noszę.

Przede wszystkim, pomóż mi

w akceptacji

rzeczy, które są niemożliwe.

Opuszczając ciepłą duszę

i gorzką taką, jaką mam teraz.

Dlatego z głębi

swojej istoty, modlę się do Ciebie.

Miejsce miłych ludzi

i spraw, aby sprawiły mi przyjemność na mojej drodze,

i pozwól im również

dzielić się w ten sam sposób.

Pomóż mi mieć

prawdziwych przyjaciół i

szczęście, które pozwoli mi

mieć ich, gdy ich potrzebuję.

Dziękuję za pozwolenie

na to, aby Duch Boży, który…

mieszka w Tobie,

znajdował łaskę

i boskość w moim sercu.

W ten sposób osiągnę wieczne światło,

które równomiernie oświetla

najciemniejsze miejsca.

Wzywam Cię, Dziewico Światłości!

Obyś błogosławił moje życie i to z

mym ukochanym,

bo zawsze potrzebujemy Twojej ochrony.

Amen.

Co oznacza Błogosławiona Światłości?

Mówiąc, że przeciwieństwem ciemności jest światło, Dziewica światła jest duchowym przewodnikiem, którego potrzebujemy w każdej chwili. Wiara jest używana razem z cudownym medalem, aby wyrazić życzenie. W swojej przeszłości demonstrowała swoją moc, kontrolując błyskawice i plagi, dając nadzieję choremu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *