3 Cudowne Skuteczne Modlitwy do Dziewicy Światła

Dziewica Światła ma wielką moc nie tylko w naturze, ale także w ludziach, którzy do niej przychodzą. To ta sama Niepokalana Maryja, która zawsze pozostaje w towarzystwo aniołów i cherubiny.

3 modlitwy do Matki Bożej Światła, aby prosić o pomoc i rozwiązać problemy

Modlitwy powierza się Maryi Pannie, ponieważ są cudowne, a Ona potrafi wysłuchiwać, a także czynić możliwą każdą przysługę. Zawsze powinieneś się do niej modlić żarliwy sposób .

Święta Dziewico Światła,

oddaję w Twoje ręce wszystkie

konflikty które istnieją w moim życiu

teraz.

Zwłaszcza ci, którzy wydają się

większy ode mnie i trudny

do rozwiązania w moich rękach.

Ale dla ciebie i twojej wielkiej mocy,

Wszystko jest możliwe!

Czy możesz mi pomóc w tym, czego potrzebuję?

mam wiarę i nadzieję

że otrzymam cud miłości.

Bo dasz mi złoty klucz

przez modlitwę,

otworzyć drzwi, które…

są zamknięte.

W ten sposób mogę uniknąć

jakakolwiek przeszkoda, która

wstawia się w inne trasy.

Miła Dziewico Światła,

Ufam twojej nieskończonej mocy

i miłosierdzie twoich modlitw.

Wiem o tym cały czas

jesteś po mojej stronie, błogosławieństwo

każdy krok, który robię.

Wiem, że twoje światło jest ogromne i jest skupione

która oświetla moją egzystencję,

dając mi nowe pozytywne powody.

Ufając Tobie,

zdobędę rozwiązania

iw ten sposób rozwiązać wszystkie problemy.

Zostaw za sobą udrękę i lęki,

bo nie są potrzebne i są

dość ciężki ładunek.

Wiem, że możesz czuć i słyszeć

troska mojego serca.

Dziękuję za nauczenie mnie błagania

w taki sposób i odpowiedz mi

wszystkie prośby.

Czuję się bardziej spokojny i spokojny

ze sobą za pomoc

niezbędne w tym, czego potrzebuję.

Amen.

Błogosławiona Dziewico światłości,

Proszę o spokój i pogodę ducha

absolutne, gdy czekam

Aby wszystko było jak dawniej.

Ponieważ wiem, że tak się dzieje,

To jest wola Pana i…

będzie miał jakieś nauczanie.

Więc daj mi zrozumienie

zobaczyć to w ten sposób i

Zaakceptuj to.

Serdecznie proszę o

w ten sposób sprawy się poprawiają.

potrzebuję głębokiej zmiany

w moim życiu, który pozwala mi iść do przodu.

Ale do czego popycha mnie prawda,

jest uzyskanie spokoju umysłu

uwolnienia złych energii.

Jeśli masz w moim życiu,

Błogosławiona Dziewico Światła!

Ktoś, kto chce mnie skrzywdzić

Zabierz go ode mnie natychmiast, proszę.

Zabierz to i nie pozwól

szukaj tego i dużo

chyba że tęsknisz.

dziękuję ci nieskończenie,

o Twoje odkupienie i miłosierdzie

że musisz odpowiedzieć na moje prośby.

W twojej duszy jest tylko dobro i pokora

Pomimo wielkiej mocy i

skrzyżowanie, które masz.

obiecujęzaufam ci

przez resztę moich dni.

Amen.

Miła Dziewico Światła,

pomóż mi uwolnić moje serce

gniewu, który posiadam.

przede wszystkim pomóż mi

w rezygnacji

akceptować rzeczy

które nie są możliwe.

Zostawiając za sobą serdeczną duszę

i gorzki jak ten, który mam teraz.

Dlatego z głębin

mojej istoty, modlę się do Ciebie.

Miejsce miłych ludzi

zrób mi dobrze na mojej drodze,

pozwala im również

zapłać w ten sam sposób.

pomóż mi mieć

prawdziwi przyjaciele i

szczęście mieć

je, kiedy ich potrzebujesz.

dziękuję za pozwolenie

że duch Boży, który…

wstawiaj się u Ciebie,

miejsce łaski

i boskość mego serca.

W ten sposób uzyskaj wieczne światło

która oświetla równomiernie

najciemniejsze miejsca.

Wołam do Ciebie, Dziewico Światłości!

Obyś pobłogosławił moje życie i to z

moi ukochani,

bo zawsze jesteśmy

potrzebują twojej ochrony.

Amen.

Co oznacza Błogosławiony Światłości?

Mówiąc, że przeciwieństwem ciemności jest światło, Dziewica światła jest duchowym przewodnikiem, który jest potrzebny w każdej chwili. Wiara jest używana razem z cudownym medalikiem, aby wyrazić życzenie. W swojej przeszłości demonstrował swoją moc, kontrolując błyskawice i plagi, dawać nadzieję do chorego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *