3 Cudowne i Skuteczne Modlitwy, abyś dobrze radził sobie w biznesie

My, wierzącymi, powinniśmy dziękować Ojcu za wszystko, co mamy, ponieważ bez Niego nie byłoby możliwe posiadanie dóbr materialnych i bogactw duchowych. W tym kontekście najlepszym ideałem jest odmawianie modlitwy z wdzięcznością za naszą pracę, ponieważ umożliwia ona uzyskanie niezbędnych przedmiotów i towarów.

Najlepsze modlitwy dla prosperującego biznesu

Choć Ojciec nie pragnie, abyśmy żyli w chciwości, prawda jest taka, że docenia nasze wysiłki, jakie podejmujemy, aby się rozwijać. Dlatego, jeśli jesteś osobą szlachetną w sercu i bardzo pracowitą, na pewno wysłucha Twoich próśb, jeśli będziesz prosić o błogosławieństwo dla swojego biznesu.

Boże Ojcze, który wszystko widzisz i wszystko wiesz,

w tym dniu przychodzę do Ciebie, aby poprosić o Twoje światło,

ponieważ pragnę w pełni zaangażować swoje wysiłki i serce

w realizację tego projektu.

Proszę, aby mój biznes rozwijał się pomyślnie,

i daj mi możliwość uczciwego życia.

Ponieważ moim stanowczym zamiarem nie jest gromadzenie zbędnych bogactw,

ale raczej to, aby móc żyć godnie.

Proszę, oświetl moją drogę na tym projekcie,

pokaż mi, jak go z powodzeniem zrealizować,

i pozwól, aby ten biznes pozwolił mi pomagać

innym potrzebującym.

Boże Ojcze, spraw, aby przyciągałam klientów,

Boże Ojcze, spraw, aby sprzedaż rosła,

Ponieważ tylko w ten sposób będę w stanie sprostać

moim zobowiązaniom i niezbędnym firmowym płatnościom.

Prosimy również o zdrowie i siłę,

aby codziennie wstawać,

Ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli

umocnić naszą pozycję na rynku.

Ojcze Niebios, nie pozwól, abyśmy ponieśli klęskę,

Nie pozwól, aby nasza energia się wyczerpała,

Ponieważ naprawdę pragniemy wprowadzić ten projekt

w życie razem z naszą rodziną.

I tylko z Twoim wsparciem,

czy to będzie możliwe.

Amen.

Wszemogący Boże Ojcze,

jutro jest dla mnie długo wyczekiwany dzień,

jak to wiesz.

To jest otwarcie mojego biznesu,

na które tak gorąco Cię prosiłem,

na które tak mocno wierzę.

I Ty, miłosierny Ojcze,

spełniłeś moją prośbę,

Dobrze wiesz, że nie pragnę żyć

wyrachowanie, więcej, pragnę uczciwie żyć,

i stać się wiernym wyznawcą Twoich przykazań dzisiaj i zawsze.

Dlatego proszę, pozwól mi

mieć wielu klientów,

i niech odchodzą zadowoleni i zamykają się,

tak aby mieli chęć wrócić.

Prosimy również o przepływ gotówki,

aby móc wywiązać się ze wszystkich naszych zobowiązań.

I ucz nas krok po kroku,

jak rozwijać ten biznes.

O dobry Ojcze,

oświeć mnie mądrze,

Ponieważ tylko w ten sposób będę w stanie zrobić wszystko dobrze.

Ponieważ wiesz, czego pragnę, daj mi

finansowe wsparcie dla moich pracowników,

którzy będą mnie nieustannie wspierać.

Dlatego Cię proszę,

nie opuszczaj mnie,

nie pozwól, żebym stracił

moją życzliwość.

Więc Boże,

udziel mi swojego błogosławieństwa,

i jeśli jest coś zepsute we mnie lub w?

Mojem biznesie, proszę,

Wyślij swoje wysłanników i daj mi znać.

Ponieważ, Ojcze, tylko Tobie ufam,

i zawsze akceptuję Twoje projekty,

Dlatego dzisiaj proszę Cię, abyś szedł ze mną

i błogosławił moją drogę.

Amen.

Boże Ojcze,

dziękuję za mój biznes,

dziękuję za zwiększające się dochody,

dziękuję za personel wokół mnie.

To wszystko jest możliwe tylko dzięki Twojej mocy,

która sprawia, że moje życie i biznes

są tym, czym są dzisiaj.

Dziś również proszę o sprzedaż,

aby nie spadła,

i aby wszystko nadal dobrze szło.

Boże miłosierny,

nie zapomnij błogosławić moich pracowników,

aby codziennie byli gotowi do dalszej pracy.

Zadbaj także o wszystkie rodziny,

które są zależne od biznesu,

ponieważ to jest droga,

którą muszę pomagać innym.

Proszę Cię, trzymaj z dala wszelkie negatywne energie,

i demony, które wpływają na ludzi,

wzbudzając chciwość i złe myśli.

Aby biznes nadal się rozwijał.

Na koniec chciałbym Ci tylko podziękować,

że zawsze wysłuchujesz moich próśb,

modlitw i życzeń.

Dzięki temu możliwe jest, że

prosperuję w związku z moim biznesem.

Amen.

Którego innego świętego mogę prosić o zdrowie mojego biznesu?

Głównym dawcą życia i wszystkich rzeczy, których potrzebujemy, jest Bóg Ojciec, dlatego zawsze powinniśmy się do Niego zwracać. Stwórca ma swoich ambasadorów, którzy pracują w Jego imieniu, aby nam pomóc. Jeśli chodzi o biznes, możesz odmawiać modlitwę do Świętego Marcina z Tours.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *