10 wersetów biblijnych o modlitwie i wierze Co musisz robić!

Dla każdego chrześcijanina wiara odgrywa fundamentalną rolę w ich życiu, ważne jest, abyś pamiętał, że wiara jest ’pewność tego, czego się oczekuje i przekonanie o tym, czego nie widać”.

Jakie przykłady dotyczące wiary możemy znaleźć w Biblii?

W pismach świętych możemy znaleźć wiele historii, które sprawiają, że: odniesienie do wiary nawet ze starego testamentu możemy zauważyć, że ludzie powołani przez Boga postępowali zgodnie z przekonaniem w to, w co wierzyli.

Tak jak w przypadku Abrahama, który… został powołany przez Boga a nawet bez dzieci. Bóg obiecał mu, że chociaż jego żona była bezpłodna, spotka swojego dziedzica i stamtąd narodzi się wielki naród.

Innym ważnym przykładem jest to, że Mojżesz zawsze ufał wszystkiemu, co powiedział mu Pan, nigdy nie wątpił i dzięki twojej wierze cały lud Izraela został uwolniony z niewoli.

Chociaż słowo wiara znajduje odzwierciedlenie w Nowym Testamencie, kiedy uczniowie zaczęli nieść ewangelię Chrystusa, już w Starym Testamencie są różne historie, w których wiara jest obecna wśród wybranych przez Boga.

10 najistotniejszych biblijnych fragmentów wiary

w nowym testamencie mówi o wierze w sposób o wiele bardziej otwarty i to Jezus rozbudził tę potrzebę wśród swoich uczniów. Wśród najbardziej istotnych fragmentów biblijnych dotyczących wiary możemy wymienić:

  1. Hebrajczyków 11, 1. Wiara jest pewnością wszystkiego, na co liczymy, i jest przekonanie o tym, czego nie możemy zobaczyć ; W tym fragmencie Paweł odnosi się do wiary jako naszego połączenia z Bogiem i chociaż nie możemy jej zobaczyć, wiemy, że ona tam jest.
  2. Mateusza 17, 20. A Jezus powiedział im, że gdyby mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, kazałbyś górom się ruszyć, a one się poruszą.
  3. Jozuego 1, 9. Staraj się i bądź odważny i nie bój się, że twój Bóg zawsze będzie z tobą.
  4. 2 Koryntian 5, 7. Ponieważ postępujemy wiarą, a nie tym, co widzą nasze oczy.
  5. Rzymian 10,17. Ale wiara jest przez słuchanie i słuchanie przez Słowo Boże.
  6. Galacjan 5, 6. Bo dla Chrystusa nie warto czy jesteś obrzezany czy nie, ale wiara, która działa przez miłość.
  7. Rzymian 1,17. Ale sprawiedliwi będą żyć wiarą.
  8. 1 Koryntian 2, 5. Niech wasza wiara nie opiera się na ludziach, ale raczej na mocy Bożej.
  9. Jana 6,47. Jezus powiedział im, że każdy, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne.
  10. Hebrajczyków 11,6. Ale bez wiary nie można podobać się naszemu Bogu.

To tylko niektóre z wielu fragmentów, które możemy znaleźć w Piśmie Świętym dotyczących wiary. Zapamietaj to wiara jest tym, co nas łączy z naszym Ojcem Niebieskim i jest główną przyczyną wszystkich tych, którzy podążają śladami Jezusa, dlatego ważne jest, aby modlić się z wiarą.

Ważne jest, aby każdy chrześcijanin miał wiarę

Wiara musi być czymś fundamentalnym w życiu każdego człowieka, a tym bardziej w życiu wierzącego w Chrystusa Jezusa, inny fragment Biblii mówi nam: „Jesteśmy zbawieni z łaski, przez naszą wiarę ’, Efezjan, rozdział 2 werset 8.

Dlatego gdy prosimy na modlitwie, róbmy to z przekonaniem, że tak się stanie, przez wiarę w Chrystusa, ale jeśli się modlisz bez wcielania swojej wiary w praktykę To po prostu puste słowa, które nie będą miały dla Boga żadnego znaczenia.

Inny fragment, który pokazuje nam, jak ważne jest posiadanie wiary, znajduje się w księdze Jakuba 1, 6, gdzie mówi nam: „O cokolwiek prosimy zróbmy to z wiarą i bez wątpienia „.

Ten fragment odnosi się do nas, że kiedy prosimy Boga o coś, musimy to zrobić wierząc, że to się stanie i bez wątpienia, ponieważ w przeciwnym razie będziemy jak wzburzone fale niesiony wiatrem z miejsca na miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *