10 wersetów biblijnych dla poczucia własnej wartości — Wierni Bogu

Czasami czujemy, że nie jesteśmy tym, czego chcemy. Że nie osiągnęliśmy tego, co sobie obiecaliśmy, aż do tego stopnia, że nie czujemy się warci. To oznaka niskiej samooceny.

I to normalne, że czujemy się w ten sposób, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, w pewnym momencie życia doświadcza tego uczucia. Ale nie możemy pozwolić, by to uczucie wpłynęło na nasze życie.

Ukryjmy zatem tę słabość w 10 potężnych wersetach biblijnych na temat poczucia własnej wartości. Są one używane, gdy czujemy, że powinniśmy poprawić swoją samoocenę lub podnieść swoją wartość.

Oprócz tego w Biblii znajdują się także psalmy poświęcone kobietom i mężczyznom znajdującym się w takiej sytuacji. Aby wiedzieli, że Bóg jest z nimi. I że dzięki psalmom lub wersetom biblijnym mogą poprawić swoją samoocenę.

Bóg zna każdą z naszych cnót, a także nasze słabości, wie, jak wielcy i wyjątkowi jesteśmy. Dlatego Jezus Chrystus zostawił nam pociechę i przewodnictwo w mądrych pismach Biblii. Abyśmy mogli odzyskać poczucie własnej wartości. Niech rany trzymają nas w dołku i niezadowolenie.

10 pięknych wersetów biblijnych, które podnoszą poczucie własnej wartości

Nie możemy pozwolić, by trudne sytuacje życiowe sprawiły, że zaczęliśmy wątpić w naszą wartość na tym świecie i w oczach Boga. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, perfekcyjne dzieło Jego stworzenia.

Dlatego dzisiaj przedstawimy ci te 10 wersetów dla kobiety, która potrzebuje podniesienia poczucia własnej wartości, a nawet dla mężczyzny. Możesz więc poprawić swoją samoocenę za pomocą biblijnych wersetów lub psalmów, które oferuje ci Biblia.

Jestem ważniejsza niż wiele wróbli

(Mateusza 10:29-31)

Mój Boże, pomimo mojej bezradności

Ufam Twojemu słowu

Bo wiem, że nic się nie dzieje bez

Twojego pełnego pozwolenia.

I nawet jeśli wątpię

W swoje zdolności

Więcej jestem wart niż wiele wróbli.

Amen.

Kochasz mnie, Boże

(Izajasza 43:4)

Błogosławiona jest Twoja miłość, która musi uwolnić

Mężczyzn w zamian za moje życie,

Również dostarczy miasta

Za mnie, bo mnie kochasz.

I na Twoich oczach widzę, że jestem

Cenny i godny szacunku.

Dziękuję Ci, święty Ojcze.

Amen.

Owca z Jego pastwiska

(Psalm 100:3)

Przyznaję przed Tobą, że jesteś moim Stwórcą,

Że mnie stworzyłeś i że jestem Twój.

Jestem Twoim ludem, Twoją owcą.

Dlatego będę szczęśliwy

I czuć się częścią Twojego dzieła

I nigdy w to nie będę wątpić,

Bo jestem godzien Twojego szacunku.

Amen.

Stworzyłeś mnie

(Psalm 139:13)

Miłosierny Ojcze, Ty stworzyłeś

Również moje wnętrzności, ukształtowałeś mnie

W łonie mojej matki, jako część Twojego stworzenia

Jestem godny podziwu, chwalę Cię.

Także chwalę Cię

I wysławiam Twoją moc.

Bo Twoje dzieła są cudowne,

A ja jestem ich częścią.

Amen.

Nigdy mnie nie zapomnisz

(Izajasza 49:15-16)

Mój Boże, czy matka może zapomnieć

O swoim synu i przestać go kochać,

Gdy jej żywot urodziło go?

To trudno uwierzyć, ale nawet jeśli by tak się stało,

Twoja miłość nigdy by na to nie pozwoliła.

Dlatego że jestem częścią Ciebie

Wziąłeś mnie w Twoje ręce,

I dlatego moje imię jest zapisane w murach Twojego królestwa.

Amen.

Żyć w odzyskaniu

(Mateusza 16:24-25)

Mój Boże, proszę Cię, nie pozwól

By zaprzeczenie wkroczyło do mojego życia.

Niech to przychodzi do końca

Zaprzeczenia samego siebie,

I od powiedzenia „nie” do stwierdzenia „tak” siebie

Jak Twój Syn

Ale nie do zaspokojenia

Moje potrzeby

I nie do działania

Jako stworzenie Pana.

Amen.

Próby przed Bogiem

(1 Koryntian 4:3-5)

Mój Boże Miłosierny,

Proszę pozwól mi osądzić

Cele w ramach mojego obowiązku

Na ziemi, Zawsze przypominaj mi to

Wartość oceniania

Należy tylko do Ciebie, Panie.

Nie jestem tym jedynym,

Który powinien być osądzony w sposób krzywdzący

W przeciwieństwie do mojego sąsiada.

Amen.

Pokora jako przykazanie

(Jana 13:16-17)

Wszemogący Boże, uczyn mnie

Pokornym istnieniem przed sprawami życia,

Także posłusznym Synem Twoim.

Proszę pozwól mi odzyskać

Moje poczucie wartości i tę pokorę

Niech będzie wielkością! Ponieważ uważam,

Że Twoja święta wola

Amen.

Jestem Twoim sługą

(Łukasza 22:24)

Jestem Twoim sługą, Panie,

Odłóż dumę,

Zawsze bądź mym Synem.

Amen.

Sługa Boży

(Mateusza 20:26)

Wielcy są słudzy,

Ti, którzy służą.

Nie ci, którzy są panami.

Amen.

Odzyskaj poczucie własnej wartości z pomocą Boga

Jaka jest wielka miłość Boga, który przypomina nam w 10 potężnych wersetach biblijnych dotyczących poczucia własnej wartości, że odzyskujemy! Jak ważni i cenni jesteśmy dla Niego.

Nie ma powodu, który miałby większą moc niż słowo Jezusa zawarte w Biblii. Dlatego nie ma powodu, abyśmy wątpili, jak wyjątkowi jesteśmy.

Z cnotami, które Bóg włożył w nas i jak kompletni jesteśmy dzięki darom, które Duch Święty wylewa na nas. Kochaj Boga, kochaj siebie i bliźniego! Nie ma niczego, czego miłość nie może rozwiązać na ziemi.

Dlatego czytając wersety biblijne i psalmy poświęcone kobietom i mężczyznom, poprawiamy swoją samoocenę, a także podnosimy swoją wartość, ponieważ słowo Boże jest najlepszą pociechą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *