Trisagion do Trójcy Świętej, modlitwy katolickie i nabożeństwa

Trójca Święta ma misję, ma nas nauczyć, że Ojciec, Syn i Duch Święty to ta sama osoba. Oprócz Boga reprezentującego nadzieja zbawienia dla nas wszystkich wraz z twoim synem. W taki sposób, aby modlitwy i nabożeństwa zostały powierzone, aby otrzymać błogosławieństwa.

Poznaj najstarszą modlitwę lub trisagion do Trójcy Świętej

Są zdania, które mają wystarczająco dużo czasu w istnienie ludzkości . Wiara jest przy tym ważna, a do odprawiania nabożeństw do Trójcy Świętej użyjemy:

Potężna Trójco Święta,

Ty, który masz moc Ojca,

syn Ducha Świętego.

Dzisiaj przychodzę przed tobą, aby dostać

uwolnij mnie od wszelkiego zła.

Ponieważ jesteś świętą ochroną

wszystkich ludzi,

tak samo jak Syn, który przyszedł

ten świat do czyszczenia wszystkich naszych

grzechy.

Co za błogosławieństwo! posiadać wiedzę,

że jest ktoś w niebie,

kto słucha moich modlitw i

sprawia, że ​​czuję się towarzyszem.

Podobnie,

prowadź moją drogę przez mądrego człowieka

trasa. Wszechmogący Panie,

co interweniuje w najgorszym

okoliczności dla nas.

Jesteś naszą drogą do prawdy

i życie. Podobnie mamy

wieczna więź krwi,

które czynią nas ojcem i synem.

Święta Trójca,

to ty nam dajesz

największa z nadziei

przezwyciężyć wszystkie nasze

trudności.

O Trójco Święta, do Ciebie wołam!

W twoim ogromnym miłosierdziu

by mieć dla siebie lepsze życie.

prosząc wszystkich o przebaczenie

moje grzechy, więc możesz

oczyść moje życie i moją rodzinę.

W ten sposób

osiągnąć wieczne szczęście,

radując się w Twojej najczystszej miłości.

Święta Trójca,

Uczysz wszystkie istoty

ludzie, mieć nieskończoność

miłość nad łaską Bożą.

Uświęć naszą duszę

być lepszą osobą.

Daj nam błogosławieństwo we wszystkim,

aspekty naszego życia.

W ten sam sposób proszę cię

że dajesz mi spokój i pogodę ducha”

do mojego życia, które tak bardzo tego potrzebuje.

Twoja miłość jest wzniosła

jedyny i prawdziwy;

kto mieszka w trzech osobach

inny; różny.

Ale póki masz

jedno pełne serce

nieprzenikniona miłość

Błagam o pokój na świecie,

ponieważ jako bracia znamy się

weź nas w najlepszy sposób.

W celu zachowania unii

my sami.

naucz nas kochać bliźniego,

nieść z wiarą tajemnice, które

stanąć nam na drodze.

Wstawiaj się za nami!

uzyskać ochronę

na każdym etapie naszego życia.

I nie zmieniaj koncepcji

że powinniśmy się oprzeć,

jedności religijnej.

Święta Trójca,

Zawsze zawierzam się Tobie,

W ten sposób mogę dostać

Czego potrzebuję, aby zachować spokój?

ze sobą.

Chroń nas przed złym bólem

kto chce przeniknąć nasze życie

i ludzi wokół ciebie.

Nie pozwalaj na nic na świecie

te sytuacje skłaniają mnie do podjęcia

złe decyzje. Dużo mniej

to mnie tak bardzo zraniło,

jak inni ludzie.

Proszę pomóż mi! nieść wszystko

rzeczy mądrze.

Poczuj litość dla serca,

w potrzebie Ciebie, Trójco Święta.

Zostawmy banał

z jednej strony i mieć bardziej czystą i szczerą duszę.

Nie pozwól, aby stało się nam coś złego.

Podobnie milion dzięki!

Za przyzwolenie Ducha Świętego

przynieś tak wiele błogosławieństw

nasze życia.

Do Ciebie też proszę, Duchu Święty,

ponieważ jesteś ważną częścią,

Trójcy Świętej.

O wstawiennictwo i niesienie orędzia,

aby umożliwić komunikację

między Bogiem Wszechmogącym a jego synem

który jest obecnie

potrzebujący.

Ponieważ pochodzisz od mojego Ojca,

z misją pomagania nam,

napełnij nas i podtrzymuj,

kiedy najbardziej tego potrzebowałem.

Kocham Cię! Dziękuję za tę wielką miłość

i za pokazywanie nam każdego dnia,

abyśmy mogli wołać o Twoje miłosierdzie.

będę Cię chwalić dzisiaj i zawsze,

Święta Trójca,

na zawsze.

Amen.

Kiedy należy modlić się o trisagion?

Ten rodzaj trisagio jest często wykonywany na 3 dni przed świętem Trójcy Świętej. Kiedy mówimy o trisagion, wiemy, że mamy na myśli liturgie katolickie poświęcony Trójcy Świętej. W którym musimy kilkakrotnie powtórzyć słowo „Święty”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *