Potężna modlitwa o uwolnienie uwięzionego syna z problemami z prawem

Dzieci są najlepszym prezentem na świecie. Są częścią naszego istnienia i stają się sensem życia dla tych, którzy mają radość z bycia rodzicami. Dzieci nie zawsze pozostaną małymi i zabawnymi. Dorosną i stworzą swoje własne życie, podejmując zarówno złe, jak i dobre decyzje.

Nie zawsze sprawiedliwość będzie po twojej stronie. Mogą Cię spotkać trudności z prawem. Ale Chrystus będzie tam z tobą, tak jak Dziewica Maryja. Zadaj Bogu potężną modlitwę o uwolnienie syna z więzienia. Daj mu wolność!

Możesz znaleźć się w strasznej sytuacji, w której twoje dziecko jest więzione i pozbawione wolności. W takich chwilach rodzina i wiara muszą być fundamentalne, ponieważ postępowanie z więźniem wymaga wielkiego przekonania.

Bóg nie zostawia żadnego ze swoich dzieci w więzieniu. Jego miłosierdzie jest nieskończone, dlatego musisz się do niego zwrócić. Zawsze zapewnia swoje boskie sprawiedliwości wszystkim swoim dzieciom, tak jak stało się to z Jezusem. Dlatego musimy się za nie modlić. Z wiarą i przekonaniem Chrystus wysłucha twoich próśb.

Cudowna modlitwa, aby pomóc mojemu synowi w więzieniu i uwolnić go

Nic nie zatrzymuje matczynej miłości, nawet kiedy syn jest w więzieniu. Szczególnie jeśli chodzi o rodzinę. Dzięki historii Maryi Dziewicy możemy zobaczyć, jak potężna jest ta broń i jak silnie tęsknimy za wolnością syna. Dlatego skuteczna modlitwa za syna w więzieniu, daj mu wolność!, staje się naszym najlepszym sojusznikiem w uzyskaniu łaski od Boga. Chrystus wysłucha naszych modlitw tak, jak pomógł Jezusowi.

Boże wszechmogący,

O, mój ukochany Panie,

Błogosławiony jesteś,

Cudowna istoto pełna dobroci

I błogosławieństwa.

Nadaj mojemu życiu łaskę, aby być z Tobą

W Twojej obecności na wszystkich moich drogach.

Oddaję moją wiarę i oddanie Tobie,

I w Tobie pokładam pewność siebie i nadzieję.

Ponieważ jesteś Panem tego świata

A wszystko, co dzieje się na ziemi

Podlega Twojej woli.

Twój czas jest doskonały, Panie, i podporządkowuję się

Twoim decyzjom bez wahania.

Mój syn został pozbawiony wolności.

Kraty odbierają mu życie.

Tylko Ty widzisz z góry,

Czy jest on winny czy niewinny,

I co należy mu się sprawiedliwości.

Ale poza werdyktem,

Tego człowieka w zamknięciu,

To jednak najcenniejsze, co możesz dać.

Tęsknię za jego obecnością w domu,

Na ulicach, w towarzystwie,

Z jego telefonami, z jego śmiechem wśród rodziny.

Tęsknię za wolnością, którą kiedyś miałem, a teraz on tak bardzo pragnie, bo jest w więzieniu.

Boże wszechmogący, Ty, który wszystko widzisz i wszystko wiesz,

Pomóż mu wydostać się z więzienia i odzyskać wolność.

Otwórz mu oczy na nowy świat,

Który jest nasycony Twoją łaską.

Niech zwróci swoją wiarę ku Tobie i podda się Tobie w sercu,

By zaakceptował Cię w swoim życiu.

Nie zostawiaj go samego.

Daj mu wolność, opiekuj się nim.

Chroń go tak, jak Ty chroniłeś Jezusa.

Nakarm go i zagość na zawsze w jego sercu.

Ojcze nieskończony,

Wybaw go od wszelkich trudności w więzieniu,

Aby twój pobyt był dla niego przyjemny,

Kiedy nadejdzie twa święta wola.

Amen.

Modlitwa o Boską Sprawiedliwość

Bóg Wszechmogący jest istotą sprawiedliwości i opieki, a wszystko na świecie dzieje się zgodnie z Jego wolą. Jednak wpływ na to ma również działanie diabła. Niezależnie od sytuacji, zawsze Bóg jest otwarty na przyjęcie nas do swojego królestwa. Daje nam możliwość pokuty i przeprosin za nasze czyny. Wystarczy tylko mieć wiarę w Maryję Dziewicę i Świętą Rodzinę.

Na końcu, pomódl się o uzdrowienie błędów popełnionych przez twoje dziecko i niech Boska Sprawiedliwość działa zgodnie z Jego wolą. Możesz to zrobić za darmo, we właściwym czasie i miejscu. Ta potężna modlitwa o uwolnienie dziecka pomoże nam odzyskać wolność dla naszego dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *