Mocna i cudowna modlitwa do Ducha Świętego o pilną pomoc

Potężna modlitwa do Ducha Świętego o pomoc. W naszym życiu często zdarzają się sytuacje, kiedy pilnie potrzebujemy pomocy i Boskiej interwencji. Wtedy wołamy do Boga o pomoc, modlimy się z mocą i wiarą do Ducha Świętego o wsparcie lub prośbę o mądrość. Prosimy, abyś wstawiał się za nami u Boga Ojca jako niebiańska i boska istota, jaka jesteś. Duch Święty jest sprawiedliwy i Jego moc pomoże Ci przez całe życie.

Silna modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o pomoc

Sytuacje zawsze będą atakować naszą wiarę, ale Duch Święty, jako niebiańska i boska istota, będzie wstawiał się za nami w naszych problemach. Dlatego zawsze modlimy się o mądrość, aby stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie. Dzięki tej modlitwie możemy być wspomagani mocą Ducha Bożego, który zawsze pomaga.

O Boże, wstawiaj się za nami przez

Twego Ducha Świętego. Wołam do Ciebie o pomoc.

Modlę się do Ciebie jako istota światła i miłosierdzia,

i z całkowitą wiarą proszę o wysłuchanie moich

prośb; błagam Cię z całą moją wiarą.

Proszę Cię, abyś jako pomocnik, jako istota boska

miłosierdzia, pomógł mi odczuć pokój;

Pomóż mi przejść przez wiele okoliczności

w moim życiu, które mnie dręczą. Pocieszający Duch Boży,

proszę o moc, aby mi pomógł

w mojej modlitwie. Twoja moc jest wielka;

i Twoje miłosierdzie mnie przenika.

Jako istoto życia, proszę Cię, pomóż mi być pocieszycielem i

sprawiedliwością, interweniuj w tej sytuacji,

pomóżniku,

ponieważ w Tobie składamy nasze

prośby, ponieważ jesteś istotą, która rozumie i

zawsze jest z nami.

Proszę również o mądrość,

abyś zawsze podejmował decyzje

w moim życiu.

Jako istota z boską nadzieją, głośno płaczę z

siłą i pełnym przekonaniem, że w

tej chwili wstawiasz się za mną

błagając i pocieszając mnie.

Proszę Cię z pełnym przekonaniem,

ponieważ jesteś istotą Trójcy, a Ty

usłyszysz mój krzyk. Twoje dobroć obejmuje moje serce, mój

umysł, duszę i siłę.

Wołam do Ciebie jako niewyczerpane źródło,

miłosierdzie dla Twoich sług. Nie lekceważysz

szczerych próśb, z wyjątkiem tych, którzy

Wierzą w Ciebie.

Podobnie jak pocieszasz nas przez

odpowiedzi; pociesz moją duszę i moje serce.

Obejmij miłosierdzie, moje życie, które jest pełne

miłosierdzia Twojej łaski, Twojego nieskończonego pokoju;

jesteś istotą, która może

zmienić moje życie i rozwiązać wszystkie moje problemy.

Ponieważ Twoja łaska bardzo mnie prześladuje

drogi. Zamień ten stan, w którym jestem,

spotkaj mnie. Daj mi siłę, tak

jak dałeś mojemu Panu Jezusowi.

Głośno płaczę, bo

potrzebuję pilnej pomocy od Ciebie. Pytam Cię

ponieważ pomagasz potrzebującym

w ich trudnościach i

proszę o mądrość dla nich.

Pomóż mi w obliczu wielu problemów

w moim życiu.

Ojcze Święty, wołam z całą nadzieją,

wiarą i pewnością, że jesteś dobry

i wspaniały w swoim działaniu.

Moje serce gorączkowo modli się

przez moje modlitwy.

Błagam Cię o litość i błagam z całkowitą

wiarą, że ukochasz wszystkie moje obawy.

Pomóż swojemu słudze, bo Cię potrzebuję

mocy i miłosierdzia. Pomóż mi w moim dalszym

problemie.

Uporczywie, bo moje słabości są

wielkie, a moje problemy są trudne; jednak

jesteś silniejszy od wszystkich problemów,

nie lekceważaj więc szczerych próśb

i głośnego płaczu.

Niech Bóg da mi wszystko,

czego pragnie moje serce, bo jesteś Pośrednikiem,

pomóż mi. Bo wierzę w Boga.

Zwracam się do Ciebie, Boży Duchu, i proszę Cię o

prośbę z góry dziękując Tobie za wszystko,

co znajduje się w moim sercu i duszy, bo jesteś sprawiedliwym Duchem,

w doskonały sposób. A Twoje miłosierdzie podąża za Twoim

sługą.

Chwalę Cię, bo jestem pewien,

że wysłuchasz mojej prośby, dziękuję Ci

za współczucie dla mojego zmartwionego serca!

Przyjmij moją chwałę, bo jesteś dobry,

a Twoje miłosierdzie trwa na wieki.

Amen.

W Biblii, w Księdze Psalmów 91, król Dawid wołał do Boga prosząc o pomoc i mądrość. Żadne z tych zapytań nie jest złe. Pan zawsze zwraca uwagę na nasze prośby. Dlatego jeśli prosimy o pomoc lub mądrość, wystarczy się modlić do Boga, a On odpowie. Duch Święty będzie zawsze gotów pomóc w każdej sprawie, o którą prosimy, pamiętajmy, że Pan powierzył to naszej duszy ochronie. Oraz że jest naszym pośrednikiem, o czym świadczą Księgi Psalmów. Dlatego jeśli prosimy Ducha Świętego o pomoc lub mądrość, on również wstawi się i udzieli odpowiedzi. Wszystko to odbywa się w oparciu o nasze przekonanie i praktykę chrześcijaństwa, jak Armando Alducin. Armando Alducin jest jednym z pisarzy, którzy zawsze regencja, jak prosić Boga i Ducha Świętego o pomoc. Przeprowadził również wiele badań nad Psalmem 91 i oferuje lepszą interpretację. Dlatego również dzięki naukom Armando Alducina możemy dowiedzieć się, czy prosimy o pomoc, czy prosimy o mądrość w odpowiedni sposób. Zwiększaj zatem swoją wiarę w Ducha Świętego.

Módl się do Ducha Świętego o natychmiastową pomoc

Święty Duch Boży da Ci pokój i udzieli odpowiedzi na Twoją pilną prośbę w odpowiednim czasie. Wystarczy mieć wiarę w każde zdanie. On spełni wszystkie prośby, ponieważ słucha modlitw, w które wierzymy i których udzielamy z wiarą lub pewnością, a prośba o pomoc nie jest przesadzona.

Pamiętaj, że Duch Święty Boży jest naszym mediatorem i orędownikiem, który wstawia się za wszystkimi naszymi prośbami. Kiedy w każdej modlitwie oddany zostanie Twój ucisk i Twoje serce, wysłucha Cię. Pamiętaj, że Duch Święty cieszy się naszą wiarą.

Dlatego zawsze wołaj o pomoc lub mądrość, gdy jej potrzebujesz, a otrzymasz szybką odpowiedź. Chrześcijaństwo pozwala nam zbliżyć się do Boga, który zapewni nam ochronę i wiele więcej. A jeśli chcesz potwierdzić to, co powiedziano, możesz spojrzeć na Psalm 91, w którym król Dawid modlił się do Pana, prosząc o mądrość i pomoc. Znajdziesz tam obietnice od Boga, które umocnią Twoją wiarę w Niego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *