Mocna i cudowna modlitwa do Ducha Świętego o pilną pomoc

Potężna modlitwa do Ducha Bożego o pomoc. Przy wielu okazjach w naszym życiu pojawia się sytuacja, kiedy potrzebujemy pilnej pomocy i potrzebujemy Boskiej interwencji. O którą wołamy do Boga o pomoc, modlimy się z mocą i wiarą do Ducha Świętego o pomoc lub prosząc o mądrość. Aby wstawiaj się za nami u Boga Ojca jako niebiańska i boska postać, którą jest. Ponieważ Duch światłości jest sprawiedliwy, a jego moc pomoże ci przez całe życie.

Silna modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o pomoc

Sytuacje zawsze będą atakować naszą wiarę; ale Duch Święty z mocą i stanowczością będzie wstawiał się za nami w naszych problemach jako niebiańska i boska istota. Dlatego zawsze modlimy się o mądrość, aby zmierzyć się ze wszystkim, co nadejdzie. Dzięki tej modlitwie możesz być wspomagany mocą Ducha Bożego, który zawsze ci pomaga.

O Boże wstawiaj się za nami przez,

Twojego Ducha Świętego. Wołam do Ciebie o pomoc.

Modlę się do Ciebie jako istota światła i miłosierdzia,

i z całą wiarą proszę o wysłuchanie moich

Petycja; błagam cię ze wszystkimi moja wiara.

Wobec ciebie, jako pomocnika, jako istoty boskiej

miłosierdzie, pomóż mi odczuć pokój;

Dlaczego zaszło wiele okoliczności

do mojego życia, aby mnie znęcać. pocieszający Duch Boży

Proszę o moc, aby mi pomogła

moja modlitwa. Ponieważ twoja moc jest wielka;

i przenika mnie Twoje miłosierdzie.

O istoto życia, proszę cię, jak być pocieszycielem i

sprawiedliwości, interweniować w tej sytuacji, pomocnik

Ponieważ w tobie mamy nasze

prośby, ponieważ jesteś istotą, która rozumie i

jest zawsze z nami.

Ciebie też proszę o mądrość,

na zawsze podejmij decyzję

w moim życiu.

Och będąc z boską nadzieją, płaczę z

siły i z pełnym przekonaniem, że w

w tej chwili wstawiasz się za mną

błagaj i pocieszaj mnie.

Prośba, którą składam z całym przekonaniem,

ponieważ jesteś istotą trójcy. i usłyszysz mój

krzyk. Twoja dobroć obejmuje moje serce, mój

umysł, dusza i siła.

Wołam do Ciebie jako niewyczerpane źródło,

miłosierdzie dla twoich sług. nie lekceważysz

szczere prośby, z wyjątkiem tych, którzy:

oni ci wierzą

Tak jak pocieszasz, przez

odpowiedzi; pociesz moją duszę i moje serce.

Obejmij miłosierdzie, moje życie, ono się przelewa

moja dusza Twej łaski, Twego pokoju

niewyczerpany; jesteś istotą, która może

zmienić całe moje życie i wszystkie moje problemy.

Bo Twoja łaska bardzo mnie prześladuje”

droga. Zmiana z tego stanu, w którym ja

spotkanie. Daj mi siłę, więc

jak dałeś mojego Pana Jezusa.

Płaczę głośno, bo

Potrzebuję pilnej pomocy od ciebie. pytam cię

ponieważ pomagasz potrzebującym

pośród swoich perypetii i

prosząc o mądrość dla nich.

Pomóż mi pośród wielu problemów,

w obliczu mojego życia.

Ojcze Święty, wołam z całą nadzieją,

wiara i pewność, że jesteś w tym dobry

świetny sposób.

Moje serce żarliwie się modli

poprzez moich modlitw.

Błagam, proszę o litość i błagam z

całkowita wiara, że ​​uspokoisz wszystkie moje lęki.

Pomóż swojemu słudze, bo cię potrzebuję

moc i miłosierdzie.

oh pomóż mi dalej mój problem.

Nieustannie, bo moje słabości

są duże, a moje problemy są silne; ale

jesteś silniejszy niż wszystkie problemy,

nie lekceważ prośby

szczerych płaczu.

Więc Bóg da mi wszystko

tęskni moje serce, bo pośrednik,

Pomóż mi. Ponieważ wierzę w Boga.

Wracam do ciebie, o duchu Boży i daj mi

prośba, z góry dziękuję za wszystko

moje serce i dusza, bo jesteś sprawiedliwym Duchem,

w świetny sposób. A twoje miłosierdzie podąża za twoją sługa.

Pochwalam Cię, bo jestem przekonany

że spełniłeś moją prośbę, dziękuję

za współczucie dla tego serca! zmartwiony.

Przyjmij pochwałę, ponieważ jesteś dobry;

i na wieki Twoje miłosierdzie.

Amen.

W Biblii, w księdze Psalmów 91, król Dawid wołał do Boga prosząc o pomoc i prosząc o mądrość. Ale przede wszystkim o ochronę w jego życiu i to jest proszenie o pomoc nie jest złe. Ponieważ Pan zawsze zwraca uwagę na nasze prośby. Dlatego jeśli prosisz o pomoc lub prosisz o mądrość, po prostu módl się do Boga, a On ci odpowie.

Duch Święty Boży zawsze będzie chętny do pomocy we wszystkim, o co prosimy, pamiętajmy, że Pan zostawił to dla ochrona naszej duszy. A także, aby był naszym pośrednikiem, o czym świadczą Psalmy. Jeśli więc prosimy Ducha Świętego o pomoc lub mądrość, on również wstawi się i udzieli odpowiedzi. Poza tym wszystko idzie w przekonaniu, które mamy wobec niego czy praktykujemy chrześcijaństwo jak Armando Alducin.

Ta nazwana postać jest jednym z pisarzy, którzy zawsze regencja, jak prosić Boga i Ducha Świętego o pomoc. Ponadto wykonał liczne studia nad Psalmami 91 i daje lepszą interpretację. Poza tym dzięki naukom Armando Alducina możesz dowiedzieć się, czy prosisz o pomoc, czy… prosząc o mądrość we właściwy sposób . Zwiększ więc swoją wiarę w Ducha Świętego.

Módl się do Ducha Świętego o pilną pomoc

Święty Duch Boży da ci pokój i zaoferuje ci w odpowiednim czasie odpowiedź na tę pilną pomoc Po prostu miej wiarę w każde zdanie. I spełni wszystkie prośby, ponieważ wysłuchuje modlitw, gdy są z wiarą lub bezpieczeństwem, a proszenie o pomoc to nie za dużo.

Pamiętaj, że Duch Święty Boży jest mediator lub orędownik, za którą będzie się wstawiał za wszystkimi prośbami, których pragniesz. Kiedy w każdej modlitwie oddane zostanie twoje serce, wysłucha cię i musisz pamiętać, że Święty Duch Boży rozkoszuje się wiarą.

Dlatego zawsze wołaj o pomoc lub mądrość, kiedy jej potrzebujesz i otrzymasz szybką odpowiedź . Ponadto chrześcijaństwo pozwala nam zbliżyć się do Boga. Dlatego będzie tym, który zapewni nam ochronę i wiele więcej.

A jeśli chcesz potwierdzić to, co zostało powiedziane, możesz spojrzeć na Psalm 91, gdzie król Dawid modlił się do Pana prosząc o mądrość i prosząc o pomoc. Tam też będziesz znaleźć obietnice od Boga to sprawi, że nadal będziesz w niego wierzyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *